Březen 2020 ve školní družině

Na první jarní měsíc jsme se už všichni moc těšili a připravili jsme si opravdu pestrý program pro naše zájmové činnosti. Člověk míní a život mění. Z března jsme si žili pouze prvních deset dní. Poté Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR byl provoz školní družiny přerušen. My jsme v těch deseti dnech ovšem nezaháleli. Dveře všech devíti kmenových tříd jsme ozdobili velkými motýly z recyklovatelných materiálů. Šikovné ruce dětí za pomoci vychovatelek a vychovatele vytvořily devět zcela rozlišných, ale kouzelných motýlů. Stačili jsme si zasoutěžit v celoroční akci Zdravý životní styl – sport a vitamíny, a to v disciplíně veselý hod na cíl. Při vycházkách jsme pozorovali probouzející se přírodu a učili se poznávat jarní květiny. Vyrobili jsme i dárky k MDŽ a připomněli jsme si důležitou úlohu ženy ve společnosti. Denně jsme si připomínali hygienická pravidla a snažili jsme se je dostatečně dodržovat. Dárky pro budoucí prvňáčky již za nás museli vyrobit vychovatelky a vychovatel. Všichni věříme, že za pomoci a ohleduplnosti nás všech se situace v naší zemi brzy zlepší a my si zase budeme naplno užívat připravené zájmové činnosti. Kolektiv školní družiny vám všem přeje pevné zdraví, hodně sil a mnoho pozitivní energie.