Organizace vzdělávacích aktivit pro žáky 9. tříd

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. tříd pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Zákonný zástupce je přitom povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, a to nejpozději do 7. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. O zařazení žáků do skupin, které mohou čítat maximálně 15 dětí, rozhoduje ředitelka školy.

Žáka nebude možné zařadit do školní skupiny později, tj. po 11. 5. 2020, proto důkladně zvažte účast na výuce a včas informujte třídního o případné docházce. Pro zařazení do skupiny bude rovněž nutné vyplnit níže připojené „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Další konkrétní informace o základních podmínkách provozu a ochrany zdraví naleznete v přiložených dokumentech.

Přílohy:
Přítomnost žáků 9. tříd-organizace vzdělávacích aktivit v ZŠ, Příbram VII, 28. října 1
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění