Informace o termínech přijímacích zkoušek

Pondělí 8. června 2020

jeden termín pro didaktické testy jednotné přijímací zkoušky z Čjl a Ma pro čtyřleté obory a nástavby

Úterý 9. června 2020

jeden termín pro didaktické testy jednotné přijímací zkoušky z Čjl a Ma pro víceletá gymnázia (šestiletá i osmiletá)

Ředitel SŠ

  • neprodleně po vyhlášení časového schématu ministerstvem vyhlásí dva nové termíny a dva náhradní termíny konání přijímacích zkoušek v souladu s vyhláškou MŠMT
  • zašle pozvánku k přijímacím zkouškám nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná, současně zveřejní na webu školy

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 ze 6. 5. 2020 vydané MŠMT ČR