Organizace vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zajišťujeme od 25. 5. 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníků základní školy. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, a to nejpozději do 18. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15 a o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Složení skupin je neměnné po celou dobu od umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

Žáka nebude možné zařadit do školní skupiny později, tj. po 25. 5. 2020, proto důkladně zvažte účast na výuce a včas informujte třídního o případné docházce. Přihlášku naleznete v příloze. Pro zařazení do skupiny bude rovněž nutné vyplnit níže připojené „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Školní stravování bude probíhat formou studených obědových balíčků, které jsou určeny k okamžité spotřebě.

Další konkrétní informace o základních podmínkách provozu a ochrany zdraví naleznete v přiložených dokumentech.

Přílohy:
Přítomnost žáků 1. stupně – organizace vzdělávacích aktivit v ZŠ, Příbram VII, 28. října 1
Přihláška žáka 1. stupně k účasti na vzdělávacích aktivitách
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Metodická příručka MŠMT