Organizace vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zajišťujeme od 25. 5. 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníků základní školy. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15 a o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.

Přihlášku naleznete v příloze. Pro zařazení do skupiny bude rovněž nutné vyplnit níže připojené „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Školní stravování bude probíhat formou studených obědových balíčků, které jsou určeny k okamžité spotřebě.

Další konkrétní informace o základních podmínkách provozu a ochrany zdraví naleznete v přiložených dokumentech.

Přílohy:
Přítomnost žáků 1. stupně – organizace vzdělávacích aktivit v ZŠ, Příbram VII, 28. října 1
Přihláška žáka 1. stupně k účasti na vzdělávacích aktivitách
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020