Sdělení školní družiny k přihlašování žáků do ŠD pro školní rok 2020/2021

Přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021 se uskuteční na základě podané Přihlášky do školní družiny Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 pro školní rok 2020/2021. Přihlášku je možné si vyzvednout v úředních hodinách na vrátnici školy nebo stáhnout z webových stránek školy. Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím doručte zpět do školy osobně (vrátnice školy) nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu vedoucí vychovatelky (nina.prusova@5zs-pb.cz) nejpozději do 25. června 2020. Dodatečný zápis do ŠD pak proběhne 1. září 2020.

PŘÍLOHA:
Přihláška do školní družiny při ZŠ 28. října na rok 2020/2021