Organizace konzultací pro žáky 2. stupně

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví budou v termínu od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020 jednou týdně vždy od 12:15 do 15:30 probíhat konzultace pro žáky 2. stupně, a to v režimu 1 x 90 minut konzultace z českého jazyka, 1 x 90 minut konzultace z matematiky. Den konání, čas příchodu žáků ke škole, číslo učebny a další organizační pokyny ke konzultacím budou zaslány emailem zákonným zástupcům nejpozději v pátek 5. 6. 2020. K účasti na konzultacích je nezbytné se přihlásit vyplněním přihlášky (viz níže). Vyplněný dokument zašlete emailem třídní učitelce nebo odevzdejte osobně na vrátnici školy nebo kdykoliv vhoďte do schránky školy do čtvrtka 4. 6. 2020 do 10:00.

Konzultace z ostatních předmětů budou probíhat od 8. 6. 2020 dle pokynů a potřeb jednotlivých vyučujících a žáků.

V týdnu od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020 si budou žáci vyzvedávat školní potřeby nebo jiné osobní věci a odevzdávat klíče od šatních skříněk. Vyzvedávání bude probíhat v časech určených třídním učitelem. Pouze žáci, kteří ukončí docházku v naší škole k 30. 6. 2020, budou odevzdávat učebnice, učební pomůcky a školní potřeby. V tomto týdnu budou také probíhat třídnické hodiny dle potřeb jednotlivých třídních kolektivů.

Stravování není poskytováno.

Přehled skupin:

prehled-skupin-2st

PŘÍLOHY:

Přihláška žáka 2. stupně
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
Čestné prohlášení o  neexistenci virového infekčního onemocnění