Předání vysvědčení 26. 6. 2020

Závěrečného předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci třídy bez omezení počtu či nutnosti dodržet homogennost skupin.  Proběhne pro všechny třídy v pátek 26. 6. 2020.

 • oběd je zajištěn pouze pro žáky 1. stupně, kteří se účastní vzdělávacích aktivit
 • všichni žáci, kteří vstupují do budovy, musí mít roušku
 • žáci, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit, přípravy na přijímací zkoušku nebo konzultací, musí při vstupu do budovy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění

žáci 1. – 5. třídy

 • 7:40 – 7:55 vstup žáků do budovy
 • žák odevzdá při vstupu do budovy třídní učitelce čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
 • žák se nepřezouvá a jde do své kmenové třídy
 • 8:45 odchod žáků 1. stupně z budovy školy
 • 8:45 žáci 1. stupně, kteří se účastní vzdělávacích aktivit, se přesunou do učeben, ve kterých se účastní vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020. Skupiny pokračují dle nastaveného režimu. Pokud budou chtít žáci odejít dříve, musí mít žádost zákonného zástupce.

žáci 6. – 8. třídy

 • 8:00-8:15 vstup žáků do budovy
 • žák odevzdá při vstupu do budovy třídní učitelce/třídnímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
 • žák se nepřezouvá a jde do své kmenové třídy
 • 9:00 odchod žáků z budovy školy

žáci 9. třídy

 • 9:15 sraz žáků před školou, odchod do budovy školy s třídní učitelkou
 • žák odevzdá při vstupu do budovy třídní učitelce čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
 • 11:00 odchod žáků z budovy školy

 

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění

MŠMT – závěr školního roku 19/20