Provoz školní družiny o hlavních prázdninách

Pro žáky 1. – 3. tříd nabízí školní družina letní provoz v době od 1. července 2020 do 10. července 2020 (7 pracovních dnů) vždy od 7:00 do 15:00 hodin (dítě nastoupí v 7:00 hodin a školní družinu opouští samo či v doprovodu v 15:00 hodin). Kapacita omezena z důvodu plánované rekonstrukce toalet v hlavní budově školy. Žáka je nutné přihlásit na všechny dny provozu. V případě uskutečnění provozu školní družiny je poskytováno stravování ve školní jídelně a je nutné uhradit obědy hotově do 24. 6. 2020 u vedoucí školní jídelny a zaplatit celkový poplatek za provoz školní družiny ve výši 53 Kč.

Přihlášku odevzdejte nejpozději 19. června 2020 do 12:00 hodin – osobně na vrátnici školy v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin nebo můžete kdykoliv vhodit do schránky v hlavních dveří školy nebo zašlete e-mailem na adresu: nina.prusova@5zs-pb.cz.

PŘÍLOHA:
Přihláška k účasti na ŠD v době prázdnin 2020