Školní družina – letní provoz

Letní provoz školní družiny pro přihlášené žáky bude probíhat ve dnech od 1. 7. do 10. 7. 2020 v době od 7:00 do 15:00 hod (telefonní kontakt pro případné nahlášení změny: vedoucí vychovatelka Nina Průšová – 608 193 487).

Z technických a organizačních důvodů ředitelka školy přerušila provoz školní družiny v době hlavních prázdnin, od 11. 7. do 31. 8. 2020.