Ředitelské volno 29. a 30. 6. 2020

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 z organizačních důvodů (rekonstrukce toalet v hlavní budově školy) volno pro žáky základní školy na 29. 6. 2020 a 30. 6. 20120.