Vzdělávací aktivity – zájmové vzdělávání a školní družina

Od 11. března do 30. června 2020 byl provoz školní družiny přerušen na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Vychovatelé ovšem nezaháleli. Pomáhali vedení školy i učitelům s administrativními úkony, zajištěním zápisu do první třídy a při zabezpečení chodu školy. Na základě ŠVP školní družiny připravili nový Rámcový plán zájmového vzdělávání na období od 25. května do 30. června 2020. Od 25. května se všichni vychovatelé opět zapojili do vzdělávacího procesu. Ve spolupráci s učiteli jednotlivých skupin a za zvýšených hygienických opatření vykonávali s přítomnými žáky zájmovou činnost navazující na vzdělávací aktivity učitelů.

V závěru května jsme si formou hádanek a kvízů zopakovali všechna hygienická i bezpečnostní pravidla, dbali jsme na nošení roušek a jejich výměnu, opakovali jsme si správné mytí rukou a následnou desinfekci. Připomněli jsme si květnové svátky, pranostiky a přísloví. Pozorovali jsme změny v přírodě a porovnávali je se známými pranostikami. Učili jsme se podle atlasu rostlin poznávat květiny na školní zahradě a vyrobili jsme si květinovou paletu. Formou kvízu jsme si zopakovali známá zvířata a jejich mláďata. Při lehkém tvoření jsme si vytvořili svoji vlastní zoologickou zahradu. Módní přehlídku jsme převedli do módního návrhářství a soutěžili jsme o nejoriginálnější papírový model. Pokračovali jsme i v celoroční akci na téma Zdravý životní styl – sport a vitamíny, kde jsme se zábavnou formou seznámili s jahodou a hlávkovým salátem, třešní a nechybělo ani sportovní lasohraní – chůze s udržením rovnováhy, podbíhání a přeskoky.

Červen jsme věnovali převážně letním aktivitám a přípravě na prázdninové cestování. Formou soutěže jsme si zopakovali pravidla BOZ, BESIP a poučili se o nutnosti předcházení možným rizikům v době letních prázdnin. Den dětí jsme společně oslavili pěveckou soutěží po vzoru Super Star. Povídali jsme si o způsobech cestování, vyrobili a nakreslili jsme si různé dopravní prostředky. Formou videoprojekce jsme se seznamovali s českými hrady a zámky a taktéž jsme si vytvořili svoje vlastní hrady. Na školní zahradě jsme stavěli příbytky pro broučky a skřítky, ve třídě jsme si pak vytvářeli broučky papírové. K procvičení jemné motoriky jsme navlékali korálky a tvořili náramky a náhrdelníky, zaplétali jsme proužky látek do copánků a zdobili jsme si s nimi vlasy. Celoroční akci jsme zakončili soutěžním povídáním o třešních a melounech a samozřejmě i sportovním kláním v hodu do dálky vlastnoručně vyrobeným házedlem z korkové zátky a igelitového sáčku nebo papírovou koulí či skládanou vlaštovkou. Nezapomínali jsme ani na zdravý pohyb na školním hřišti. Sami jsme si zhotovili různé sportovní náčiní a s ním pak sportovali. Hráli jsme bezkontaktní hry, závodili v netradičních disciplínách, relaxovali při četbě pohádek a příběhů. Sladkou odměnou jsme se rozloučili se školním rokem a vydali se vstříc prázdninovým dobrodružstvím.

Provoz školní družiny byl obnoven 1. července 2020 a vychovatelé připravili pro přihlášené žáky prázdninový program až do 10. července 2020, a to tak aby si děti užily sluníčko, zdravý pohyb i příjemnou zábavu a pozitivně se naladily na letní aktivity v kruhu svých nejbližších.

Kolektiv vychovatelů přeje všem dětem i jejich rodičům krásné prázdniny plné pohody, aktivního odpočinku a báječných zážitků.