Hygienická opatření platná od 1. 9. 2020

Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. Záměrem školou přijatých opatření je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu.

Žáci vstupují do budovy školy samostatně, doprovod zůstává před budovou školy. (Výjimkou jsou žáci 1. tříd, podrobné informace jsou uvedeny v příspěvku Organizace od 1. 9. do 4. 9. 2020.)

S ohledem na způsob šíření onemocnění covid-19 je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření tohoto onemocnění. Proto žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků a ostatní návštěvy školy, aby do budovy školy vstupovali pouze po předchozí dohodě se zaměstnancem školy, se zakrytým obličejem a používali při tom roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny.

Dále měníme pravidla pro předávání žáků odcházejících ze školní družiny. Podrobné informace naleznete v záložce ŠKOLNÍ DRUŽINA.