Karanténa třídy 8. B

TŘÍDA v karanténě: NAŘÍZENÁ KARANTÉNA KHS OD: NAŘÍZENÁ KARANTÉNA KHS DO:
8. B 9. 9. 2020 19. 9. 2020
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS):  
  • oznámila škole Covid-19 pozitivního žáka s příznaky,
  • nařídila karanténu třídy.
ŠKOLA:       
  • oznámila rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény,
  • zajistí distanční výuku pro žáky v karanténě,
  • průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech,
  • provede ohniskovou dezinfekci.
RODIČ/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
  • kontaktuje dětského lékaře, který mu vystaví 2 elektronické žádanky na testování (16. září a 21. září 2020)
  • navštíví s žákem odběrné místo,
  • spolupracuje se školou při nastavení podmínek distanční výuky.

 VÝUKA TŘÍDY:

Škola kontaktuje rodiče e-mailem nebo telefonicky a informuje o formě distančního vzdělávání.

Vážení zákonní zástupci,

chtěla bych Vás požádat o častou kontrolu Vaší e-mailové schránky.

Předem děkuji za součinnost a zodpovědný přístup.

Mgr. Markéta Špaková

ředitelka školy