Roušky – od 18. září 2020

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol se vztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách),

Roušky se musí nosit např. i v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry. Je-li zajištěn tento odstup a jedná se o „výkon práce na jednom místě“ – tedy stálé pracovní místo osoby, kde nedochází k fluktuaci různých lidí (kancelář, kabinet se stálými místy k sezení), roušky se nosit nemusí.

Žádáme všechny zákonné zástupce, aby své děti vybavili každý den 2 čistými rouškami (nemusí být jednorázové, stačí jakékoli látkové atd). 

Podrobné informace:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 19. 9. 2020

NEJASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU