KARANTÉNA TŘÍD 3.A , 3. C

TŘÍDY v karanténě: NAŘÍZENÁ KARANTÉNA KHS OD: NAŘÍZENÁ KARANTÉNA KHS DO:
3.A, 3. C  13. 10. 2020 23. 10. 2020 (bez provedení testu karanténa prodloužena do 27. 10. 2020)
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS):  
  • nařídila karanténu tříd (v karanténě nejsou ti žáci, kteří nebyli v úterý 13. 10. 2020 ve škole)
ŠKOLA:       
  • oznámila rodičům žáků umístěných do karantény její vyhlášení,
  • zajistí distanční výuku pro žáky v karanténě,
  • průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech.
RODIČ/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
  • v co nejkratší době rezervuje termín odběru pro své dítě přes on-line formulář,
  • v nejbližší pracovní den kontaktuje dětského lékaře, který vystaví elektronickou žádanku na testování dítěte,
  • navštíví s dítětem odběrné místo (pokud testování nestihnete do 23. 10. 2020, je bez provedení testu karanténa prodloužena do 27. 10. 2020),
  • spolupracuje se školou.

 VÝUKA TŘÍDY:

Probíhá distanční výuka.

Vážení zákonní zástupci,

chtěla bych Vás požádat o častou kontrolu Vaší e-mailové schránky.

Předem děkuji za součinnost a zodpovědný přístup.

Mgr. Markéta Špaková

ředitelka školy