Organizační pokyny k výuce od 18. do 27. 11. 2020

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020 platné pro 1. a 2. třídy:
  1. je povolena prezenční výuka žáků,
  2. žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (žák má dvě čisté roušky při vstupu do školy),
  3. je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
  4. končí distanční výuka a od tohoto dne nejsou vysílány videokonference,
  5. zákonným zástupcům žáků v těchto třídách končí nárok na čerpání OČR z důvodu uzavření škol,
  6. doporučený čas odchodu z družiny nejdříve 13:00,
  7. ranní družina v provozu od 6:00, odpolední družina do 17:00,
  8. obědy mají žáci přihlášené (případné odhlášení dle pravidel odhlašování oběda),
  9. prosíme zákonné zástupce žáků, aby častěji kontrolovali své e-mailové schránky, do kterých mohou třídní učitelé zasílat další upřesňující informace.

 

Distanční vzdělávání žáků v ostatních třídách (3.-9. TŘÍDY)  pokračuje dle rozvrhů uvedených v následujícím odkazu.

ROZVRHY PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ