Kreativní výtvarná a fotografická soutěž „Voda a život“

Milí žáci,
v rámci předmětu výtvarná výchova vám nabízíme možnost zúčastnit se kreativní výtvarné a fotografické soutěže

„Voda a život“.

Soutěžit můžete ve dvou věkových kategoriích a jejich tématech:

Mladší školní věk (žáci 1.-6. ročníků) na téma:

„VODA A ŽIVOT“

Výtvarné práce

Starší školní věk (žáci 7.- 9. ročníků) na téma:

„VODA JAKO DÁRCE ŽIVOTA A NOSITEL ZKÁZY“

Výtvarné práce
Fotografie a ekofór

Hotové a podepsané práce (jméno a příjmení, kategorie, adresa bydliště, adresa školy, název dílka) odevzdejte prosím nejdéle do 25. 11. 2020 na vrátnici školy. Doručení všech prací do soutěže zajistí škola. Pokud budete fotit, fotografie zašlete svým vyučujícím výtvarné výchovy na jejich e-mail. Podrobné informace a inspiraci k tvorbě najdete níže.

🎨 Hnutí Brontosaurus
vyhlašuje kreativní soutěž
pro děti a mládež

Vyfotografujte, namalujte či jinak výtvarně ztvárněte, co vás zaujme s tématikou vody a života. Také můžete vytvořit ekofór (výtvarně zpracovaný vtip s ekologickou tématikou). Tak neváhejte a tvořte, čekají na vás skvělé ceny.

Soutěž pořádá environmentální a vzdělávací organizace Hnutí Brontosaurus. Pokud to situace umožní, tak slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v lednu 2021 v Knihovně J. Mahena v Brně, kde vybrané práce vystavíme a připravíme pro Vás doprovodný program.

Veškeré informace najdete na našich webových stránkách: https://mrp.brontosaurus.cz/, kde najdete i základní informace.

Vzhledem k situaci jsme pro Vás připravili i seznam videí, která můžete využít jako motivaci a inspiraci pro soutěžní díla. Seznam najdete na našich webových stránkách: https://mrp.brontosaurus.cz/

Pěkný den přeje,
za organizátorský tým,

Pavla Srbová
komunikace s účastníky

Jitka Rajmonová
koordinátorka soutěže

Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
tel: 605 024 419
e-mail: mrp@brontosaurus.cz
www.mrp.brontosaurus.cz
www.facebook.com/mameradiprirodu