ŠD: Říjen 2020

I na říjen jsme si pro družinové žáky připravili pestrý zájmový program. Chodili jsme na přírodovědné vycházky, pozorovali měnící se přírodu, sbírali šípky, barevné listy, kaštany, žaludy a jeřabiny. Z posbíraných přírodnin jsme, s fantazií dětem vlastní, vytvářeli krásné podzimní výrobky. Lidovou moudrost jsme si připomínali v pranostikách a lidových příslovích. Podařilo se nám za pomoci mapy, encyklopedie a internetu navštívit v rámci naší celoroční akce „Vzhůru do hor!“ další pohoří naší krásné vlasti, tentokrát Jizerské hory. V odděleních jsme uspořádali již tradiční vlaštovkiádu – děti si vyrobily papírové vlaštovky. Soutěžili jsme o vlaštovku s nejdelším doletem a o nejhezčí vlaštovku. Vlaštovky se dětem moc povedly, a tak si všechny děti zasloužily sladkou odměnu. Všechna oddělení se také zapojila do akce Houbové hrátky. Žáci se učili poznávat houby jedlé i jedovaté, popsat výstroj houbaře a vytvořit si svou kouzelnou houbičku. Za špatného počasí jsme v odděleních soutěžili v kreativním tvoření se stavebnicemi a dále pak vytvářeli různé výrobky s podzimní tematikou. Naše snažení i zájmovou činnost bohužel opět přerušilo nové hygienické nařízení, školy se uzavřely, žáci přešli na distanční výuku a provoz školní družiny byl přerušen. My se však nevzdáváme a připravujeme další zajímavý program na listopad i prosinec. Už se těšíme na setkání a držíme si palce, aby to bylo co nejdříve.