Organizační pokyny k provozu od 1. do 14. února 2021

Informace k provozu školy platné pro žáky 1. a 2. tříd:
 1. je povolena prezenční výuka žáků,
 2. žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (žák má dvě čisté roušky při vstupu do školy),
 3. je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 4. doporučený čas odchodu z družiny nejdříve 13:00,
 5. ranní družina v provozu od 6:00, odpolední družina do 17:00,
 6. obědy mají žáci přihlášené (případné odhlášení dle pravidel odhlašování oběda),
 7. prosíme zákonné zástupce žáků, aby častěji kontrolovali své e-mailové schránky, do kterých mohou třídní učitelé zasílat další upřesňující informace.
 8. Od 8. do 12. února 2021 jsou pro okres Příbram stanoveny jarní prázdniny, výuka neprobíhá ani prezenčně ani distančně.

 

Informace k provozu školy platné pro žáky 3. – 9. tříd:
 1. Distanční vzdělávání žáků je povinné a probíhá dle rozvrhů uvedených v odkazu ROZVRHY PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ .
 2. Obědy mají žáci odhlášené.
 3. Materiály pro žáky, kteří se nemohou účastnit videokonferencí, budou k vyzvednutí vždy od úterý na vrátnici školy každý pracovní den v době od 6:00 do 18:00.
 4. Od 8. do 12. února 2021 jsou pro okres Příbram stanoveny jarní prázdniny, výuka neprobíhá ani prezenčně ani distančně.

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby častěji kontrolovali své e-mailové schránky, do kterých mohou třídní učitelé zasílat další upřesňující informace.

Informace MŠMT k provozu škol od 1.2. 2021 do 14. 2. 2021

Informace MŠMT k provozu od 27. 12. 2020