Výchovný koncert v Rudolfinu

Ve středu 17.10. se vybrané děti 2. stupně zúčastnily výchovného koncertu v Rudolfinu. Jedná se o cyklus koncertů- Čtyři doteky hudby, ve kterém se posluchači postupně seznámí s vybranými díly českých i světových skladatelů. V prvním dopoledním koncertu zazněla hudba…

Vyšší princip

V pátek 11. října 2019 vyrazila VIII. A za bližším poznáním historie našeho města. Celá třída se zúčastnila hry, kterou vymysleli a vytvořili studenti Gymnázia Příbram. Aplikace Vyšší princip je inspirována příběhem osudem studenta Antonína Stočese, který navštěvoval školy v…

6.A a 6.D v archívu

Ve středu 16. října se dvě třídy 6. ročníku vypravily na již tradiční návštěvu Státního okresního archivu Příbram, o kterém jsme si říkali na začátku školního roku. Nyní měli jedinečnou příležitost poznat to, o čem se učili a vidět místa,…

Září ve školní družině

Školní družina zahájila svou zájmovou činnost 2. září 2019 v devíti odděleních. Žáci se seznámili s Vnitřním řádem školní družiny, poučili se o BOZP při pobytu ve školní družině, v prostorách školy i na dětských hřištích a při vycházkách. Taktéž…

Adaptační kurz 6. tříd

Pravidelně v září organizuje naše škola adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků. Cílem kurzů je podpora vzniku nových kolektivů v jednotlivých třídách a seznámení se žáků s třídními učiteli. Letošní adaptační kurz proběhl poprvé v příjemném prostředí RS Star Line…

1. stránka z celkem 6312345...102030...Poslední »