ŠD ZÁŘÍ 2018

Školní družina zahájila provoz na všech 9 odděleních, žáci byli poučeni Řádem ŠD i Řádem ŠJ. Na svých odděleních si stanovili žáci pravidla, která se musí dodržovat. Sluníčko nám přálo a tak jsme byli převážně venku. Naučili jsme se společnou…

Příspěvky SRPŠ

Prosíme rodiče, kteří dosud nezaplatili příspěvek SRPŠ ve výši 200 Kč, aby znovu zvážili svou možnost tuto částku poskytnout. Spolek formou účelově vázaných darů pomáhá škole podporovat aktivity, jejichž financování z prostředků školy je podle rozpočtových pravidel obtížné či nemožné.…

Anglické divadlo

V pondělí 24. září navštívili žáci 7. až 9. ročníku anglické divadlo, jehož hlavním cílem bylo rozšířit slovní zásobu o fráze každodenního života anglicky mluvících zemích. Děj se odehrával v Londýně a popisoval jeden den Chrise, kterého potkalo několik nepříjemných…

IV. C ve VÚ Jince

Ve středu 12.9. navštívila 4.C VÚ Jince. Počasí nám přálo a už cesta vlakem byla zážitkem. Na místě se žáci na čtyřech stanovištích seznámili s vojenskou technikou a prakticky si procvičili základy první pomoci. Exkurze se všem moc líbila a…

Příspěvek SRPŠ

Příspěvky SRPŠ 200 Kč prosím zasílejte do konce září na bankovní účet SRPŠ č. 107-8940160297/0100, jako variabilní symbol uveďte evidenční číslo žáka přidělené školou. Příspěvky budou opět využity na účelově vázané dary škole ve prospěch nadstandardních aktivit našich dětí. Za…

11. stránka z celkem 63« První...910111213...203040...Poslední »