Zažít to znovu

Ve středu 24. října 2018 se několika žákům naskytla příležitost „Zažít to znovu“. Mohli se vrátit časem o sto let zpět a zažít znovu prvorepublikovou atmosféru. Největší zážitek si odnesli z Obecné školy, kde si s panem učitelem procvičili historii…

Přednáška o T.G.M.

V úterý 23. října 2018 začaly na naší škole oslavy 100 let republiky přednáškou v 9. třídách na téma „Konec války a TGM na Příbramsku“. Během povídání pana Vošahlíka se žáci seznámili s „prezidentem Osvoboditelem“ z trochu jiného úhlu, než…

ŠD: VLAŠTOVKIÁDA

Tradičně, jako každý podzim, proběhla v měsíci říjnu ve školní družině „Vlaštovkiáda“. Žáci ze všech oddělení měli připravené vlaštovky pro nejdelší let a také nejkrásnější vlaštovku. Všem výhercům, gratulujeme! [Zobrazit jako prezentaci]

ŠD: NAŠE ERBY

Jako každý rok si žáci na svých odděleních školní družiny zvolili svůj název, vyrobili vlastní erb i pokřik. Letos tedy máme – KOČIČKY, INDIÁNY, DRÁČKY, HOUSENKY, KVÍTKA, ŠMOULÍKY, ŽÍŽALY, CHOBOTNIČKY A MYŠKY. Všem se erby moc vydařily! [Zobrazit jako prezentaci]

6. ročník v archívu

V úterý 2. 10. 2018 vyrazily třídy VI. A a VI. B na návštěvu do Státního okresního archivu Příbram, kde jim byla tato instituce dopodrobna představena. Žáci měli možnost podívat se na nejstarší listiny našeho města, prohlédnout si nejrůznější knihy…

Žákovský parlament

V pátek 5. října se poprvé v letošním školním roce sešel Žákovský parlament. V Parlamentu mají své zástupce žáci 5. až 9. ročníku a schází se dle potřeby. Jelikož nás v letošním školním roce čekají dvě významné oslavy, a to…

ŠD ZÁŘÍ 2018

Školní družina zahájila provoz na všech 9 odděleních, žáci byli poučeni Řádem ŠD i Řádem ŠJ. Na svých odděleních si stanovili žáci pravidla, která se musí dodržovat. Sluníčko nám přálo a tak jsme byli převážně venku. Naučili jsme se společnou…

Příspěvky SRPŠ

Prosíme rodiče, kteří dosud nezaplatili příspěvek SRPŠ ve výši 200 Kč, aby znovu zvážili svou možnost tuto částku poskytnout. Spolek formou účelově vázaných darů pomáhá škole podporovat aktivity, jejichž financování z prostředků školy je podle rozpočtových pravidel obtížné či nemožné.…

5. stránka z celkem 58« První...34567...102030...Poslední »