Domácí příprava

Na této stránce jsme pro vás připravili přehled doporučených zdrojů pro domácí přípravu vašich dětí.

 


Český jazyk

Webové stránky pro domácí procvičování českého jazyka:
http://cestina.diktaty.cz/ (1. stupeň)
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.mojecestina.cz/
https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp?fbclid=IwAR08f_J9iEO0g-V-IE8Cf0uLm8xqu0EMHxc4C6nLY5iOXv4Cu6jj7wgJPMY

Webové stránky pro domácí čtení:
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
https://protisedi.cz/100-detskych-knih-ke-stazeni-zdarma/


Matematika:

pro 1. stupeň

http://ucebnice.online/

http://www.matyskova-matematika.cz/

https://redmonster.cz/

https://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

 

pro 2. stupeň

http://www.opicimatika.cz/

 

pro oba stupně
https://www.matika.in/cs/

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

https://www.skolasnadhledem.cz/

http://vseved.upol.cz/

https://www.umimeto.org/

https://www.onlinecviceni.cz/

https://cs.khanacademy.org/


Chemie, Přírodopis, Zeměpis

Umíme fakta
umimefakta.cz

YOUTUBE

Záhada hmoty a díly Do nitra atomu
https://www.youtube.com/watch?v=An4jMg5Ly-s

Neuspořádané prvky
https://www.youtube.com/watch?v=Yd-Gr-6hpKg

Živý plášť planety Země
https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec

Byl jednou jeden život (24 dílů) (člověk a zdraví pro 8. ročník)

Neumírejme mladí – Plíce (člověk a zdraví pro 8. ročník)
https://www.youtube.com/watch?v=KRGUz1tulwM

Země ve Vesmíru (Ze a Př pro 6. ročník, Př pro 9. ročník)
https://www.youtube.com/watch?v=fH6Ym2X1_2Q

Otevřená věda
www.otevrenaveda.cz/nezkreslena-veda/

Nakladatelství Fraus
všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. Více informací k dispozici na webu www.fraus.cz/ucenidoma.
Stačí navštívit www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled a vybrat si požadovaný stupeň a předmět. https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Nová škola, s.r.o, nakladatelství učebnic
Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodlouží do 30. 6. 2020.

Akademie věd České republiky
Pod hashtagem #veda_na_doma budeme společně s ústavy #AVČR pravidelně každý den publikovat příspěvek s tipem na domácí pokusy, časopisy, online výstavy i e-zdroje.

Pokusy na doma i do školy: http://www.ueb.cas.cz/cs/category/internet-site/pro-verejnost-novinare/pokusy-na-doma-i-do-skoly?fbclid=IwAR0yUQqaJMy5racWKkqClQAVM-27-FcwQcSA4dP2ATDiGFWRTRP6HwN5B-A

Vševěd – zábavné opakování pro školáky
Vyberte si předmět: literatura, čeština, angličtina, matematika, logika, technologie, fyzika, prvouka, příroda, zeměpis, vlastivěda, dějepis, chemie, zdraví
http://vseved.upol.cz/?fbclid=IwAR3RyGns29zgPGGBWDQiYYuhVQakS2XFkybP9hEpbTjjoWnZ06DR4VzlBYw

Red Monster
Red Monster jsou moderní vzdělávací online kurzy pro základní a střední školy. Naučte se doma to, co byste se učili ve škole. Jednotlivé kurzy obsahují kompletní učivo pro dané předměty a ročníky: https://redmonster.cz/?fbclid=IwAR3huEY6-9hPV_wCdzwesYO2RVy9lJj2x4lsVTIt3s8AhQ2ELyMZZC7uc2g

MŠMT
Na webu nadalku.msmt.cz

Online procvičování zeměpisu (zejména slepé mapy), chemie (chemické prvky) i přírodopisu (poznávačky atd.), ale také třeba na Výchovu k občanství
https://www.umimefakta.cz/prehled-temat

Procvičování místopisu světa (zejména online slepé mapy)
https://online.seterra.com/cs

Zeměpisné a přírodopisné pořady na ČT
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani

Krajinou domova (zeměpis ČR pro 9. ročník)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11042798844-krajinou-domova

Krajinou domova II (zeměpis ČR pro 9. ročník)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11559887345-krajinou-domova-ii

Cestománie (zeměpis světa pro 7. a 8. ročník)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie

Na cestě (zeměpis světa pro 7. a 8. ročník)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste

Život savců (přírodopis pro 7. ročník)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1130426730-zivot-savcu-podle-davida-attenborougha

Toxoplazma – řídí nás parazit (přírodopis pro 6. ročník)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10885737504-clovek-to-je-veda/214562260500002-toxoplasma-ridi-nas-parazit

Plži, mlži, hlavonožci (přírodopis pro 6. ročník)
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e214543110500021

Slavné dny (zeměpisná a další přírodovědná témata)
https://www.televizeseznam.cz/porad/slavnedny

Online pracovní sešity Ze, Che a Př
https://www.skolasnadhledem.cz/publikace/pracovni-sesity/zemepis
https://www.skolasnadhledem.cz/publikace/pracovni-sesity/chemie
https://www.skolasnadhledem.cz/publikace/pracovni-sesity/prirodopis

Online učebnice Ze, Př a Che NOVÁ ŠKOLA
www.ucebnice-online.cz

Procvičování chemických prvků
http://nove.procvicuj.cz/www/chemie/prvky/prvky.php

Interaktivní periodická tabulka prvků
https://www.ptable.com/?lang=cs

Kartografie Praha – interaktivní školní atlasy zdarma
Jedná se o interaktivní verzi Školního atlasu světa, Školního atlasu Česka a Vlastivědných map pro 1. stupeň ZŠ.

Pro získání atlasů vyplňte prosím formulář:
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma

Nakladatelství Taktik – interaktivní učebnice zdarma
https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/?fbclid=IwAR0LoZfvDKm-n_QRJszlXjF2LBDOJh3zLwzUTPK1V-SsIKv5vEsflX2ZXL8

Vševěd – zábavné opakování pro školáky
http://vseved.upol.cz/predmety.php

Zábavná hra o EU
https://europa.eu/learning-corner/play-games_cs?fbclid=IwAR1jgQ8UZamYbi46Z3PGlGFINTJsRVMmDwH7PkPHkrcf36f_-1SDd9as1-I


Fyzika:

http://www.fyzikaonline.cz/

https://www.inkluzivniskola.cz/fyzika

https://www.vyukovematerialy.eu/f.php


Dějepis

https://decko.ceskatelevize.cz/duch-minulosti (dějepis 9. ročník)
http://vt.virtual-zoom.cz/terezin_new/ (dějepis 9. ročník)
https://decko.ceskatelevize.cz/dejepic (dějepis)
https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=ZE&svp=-&svp_ch=off
https://redmonster.cz/panovnici
https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/?fbclid=IwAR0LoZfvDKm-n_QRJszlXjF2LBDOJh3zLwzUTPK1V-SsIKv5vEsflX2ZXL8
https://junior.rozhlas.cz/
https://www.ceskozemepribehu.cz/
https://www.klickpamatkam.cz/#/seznamPamatek
http://www.dejepis.com/
https://www.umimefakta.cz/


Výchova k občanství

www.dum.rvp.cz
www.etaktik.cz (pracovní sešity z občanky)


Člověk a svět práce

https://dum.rvp.cz/materialy/svet-prace.html
https://www.datakabinet.cz/cs/Vyukove-materialy-a-data/clovek-a-svet-prace.html
https://www.neflakamse.cz/soubory-ke-stazeni/
https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-52
https://www.jsns.cz/online-vyuka/zakladni-skoly-2-stupeň
https://www.infoabsolvent.cz/
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-tipy/pracovni-smlouvy
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/lidska-prava-ve-svete


Anglický jazyk

Návod na získání poslechových cvičení k učebnici Happy Street 1 ve formátu .mp3 (časově omezený odkaz cca do konce dubna 2020)

aplikace DUOLINGO
https://decko.ceskatelevize.cz/jazyky/aj-bila-pani
http://vseved.upol.cz/anglictina.php
https://www.helpforenglish.cz/
https://dum.rvp.cz (cizí jazyky )
https://skolakov.eu (aj 3,4,5. třída)
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida#kc-4
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
https://trida-u-mufa.webnode.cz/anglicky-jazyk/
http://www.anglictina-hrou.cz/
https://zsbcupice.cz/treti-rocnik.html
https://www.youtube.com/watch?v=jvJ6eDxB8s0 – Baby English
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/
http://www.bridge-online.cz/


Německý jazyk

aplikace DUOLINGO
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018053001-jak-na-to-slovni-zasoba
https://www.umimenemecky.cz/
https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/ueb.html
https://www.deutschakademie.de/berlin/alexanderplatz/cs/ucte-se-nemecky-zdarma-kurz-nemciny-zdarma/


Ruský jazyk

Pro poslech a zábavu:
Učíme se ruskou abecedu:
https://www.youtube.com/watch?v=Ospk9ztrHFk

Písnička
Чунга Чанга: https://www.youtube.com/watch?v=tSq9jJwi7rM

Poslech – pohádka
Puškin – Pohádka o rybáři a rybce https://www.youtube.com/watch?v=jWaxM1OGvSI

Pohádky Máša a medvěd:
https://www.youtube.com/watch?v=KYniUCGPGLs&list=PLiV2Wdj5AGdDC5S4w5eRcRyHd5MF3XERz

Ну погоди! – Jen počkej zajíci:
https://www.youtube.com/watch?v=_ASgfPn7Ap4


Francouzský jazyk

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizijazyky/1214-francouzsky-jazyk/1151-a1?page=2&scroll=1514


Informatika

http://www.informatika5.jsemin.cz/

Opakování
http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=82&index=1
https://www.zs-habrmanova.cz/vyuka/informatika/

Hry na klávesnici
http://www.zsvltava.cz/mysak/?fbclid=IwAR0bLa9779oERMwyRYDx3xjB-hxC3e1iu7g738TSMR1KxrR-juFeGKcDcYw

Kurz bezpečí na internetu
https://www.budsafeonline.cz/online-kurz

Kurz digitální stopa
https://moodle.nic.cz/course/view.php?id=15

Bobřík informatiky
https://www.ibobr.cz/

Umíme programovat
https://www.umimeprogramovat.cz/


Výtvarná výchova

Návody, náměty a postupy:
https://www.malirske-platno.cz/blog/kreslime-tuzkou-nauc-se-techniky-kresleni
https://www.jaksetodela.cz/videa/kresleni
https://www.vytvarka.cz/
https://www.testovanonadetech.com/kategorie/vytvarka

Fotografie uměleckých děl:
https://artsandculture.google.com/explore

Pro 2. stupeň ZŠ, současní umělci ČR: Česká televize – Průvodce výtvarným uměním:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12509952613-pruvodce-vytvarnymuzemim/dily/?fbclid=IwAR2ZVDRKynWzNoHqxk2v8r9VUKjaa7qSl670ktv3d4xIwEVI0gizG-QdulA

Představení uměleckých děl ze sbírek Národní galerie:
http://sbirky.ngprague.cz/


Hudební výchova:

Pracovní listy:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=755&sxsrf=ALeKk03_JW4Sbdc5s7T8k9Jp0CjRH4hfSw%3A1584893087602&ei=n4x3Xv2sJPii1fAP0-asyAU&q=hudebn%C3%AD+v%C3%BDchova+pracovn%C3%AD+listy&oq=hudebn%C3%AD+v%C3%BDchova+pracovn%C3%AD+listy&gs_l=psy-ab.3..0l4j0i22i30l6.5736.10505..67228…0.2..0.190.1348.0j11……0….1..gws-wiz…….0i71j35i304i39j0i7i30.FPeQaBuU5l4&ved=0ahUKEwi9-Pjruq7oAhV4URUIHVMzC1kQ4dUDCAs&uact=5

Karaoke:
https://www.karaoketexty.cz/

Youtube:
https://www.youtube.com/

Pinterest:
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=hudebn%C3%AD%20v%C3%BDchova&eq=hude&etslf=5192&term_meta[]=hudebn%C3%AD%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=v%C3%BDchova%7Cautocomplete%7C0

Nahrávky k učebnicím:
HV 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHoRdZaIN6UYJTIsz5TQTkKQMAD0J1orS
HV 2: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHoRdZaIN6UYpomRBvBbzgQBGldRD4x7p
HV 3: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHoRdZaIN6UZqgc9c0kdM7bSW1_fVA8wj
HV 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHoRdZaIN6UYQhGGENidx00nzqb2v0wbV
HV 5: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHoRdZaIN6UYXEbRMoDW3HNRtgbc2NUHh

Hry v HV:
https://mojeskola.net/hry_a_aktivity_v_hv_2/
https://www.infracz-eshop.cz/files/prod_files/jak-zvysit-zajem-o-hv_ukazka.pdf
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/U/1976/HRY-V-HUDEBNI-VYCHOVE-NA-ZAKLADNI-SKOLE.html/

Výukové materiály:
https://www.vyukovematerialy.eu/hv.php
http://www.sesity.net/hudebni-vychova.php
http://www.activucitel.cz/predmety/hudebni-vychova/?grade=


Tělesná výchova

https://www.youtube.com/watch?v=1Jm_gst2q2I
https://www.youtube.com/watch?v=OsuM3io4Dp0
https://www.youtube.com/watch?v=U2VEo87Y0mo
https://www.youtube.com/watch?v=l5pGo62gAVs
https://www.fitrevue.cz/tip-na-domaci-cviceni-10-zakladnich-cviku-ktere-zvladnete-kdekoliv/