Fotogalerie

Kryštůfek

Celá akce probíhala na několika stanovištích. Ve dvou stanech na děti čekali záchranáři, kteří je seznámili se správným postupem při resuscitaci. Každý ze školáků měl k dispozici malý model, na kterém si mohl vyzkoušet, co si z předvedeného postupu i výkladu zapamatoval. Na dalším stanovišti se děti učily volat na tísňovou linku 155 tak, aby operátům poskytly všechny důležité informace vedoucí k včasnému příjezdu sanitky. Poslední zastávkou byla prohlídka kompletního vybavení přistaveného velkého sanitního vozu. Za úspěšné absolvování všech stanovišť dostalo každé dítě od organizátorů drobné dárky.

Společně v Techmanii

Žáci bývalé 5.C (současné 7.A) a jejich tehdejší třídní učitelka J. Bartlová zavzpomínali na příjemné výlety, a proto se i nyní společně vypravili do Techmanie v Plzni. Vyzkoušeli si tak v praxi, jak vzniká vodní vír nebo tornádo, jak to vypadá v kosmu či jak silný je jejich výkřik apod.

II.C v Rožmitále

Ve čtvrtek 9.10.2014 využili žáci II. C nabídky Podbrdského muzea v Rožmitále p. Tř. a zúčastnili se interaktivní výstavy „Jak se žije s handicapem“. Děti se mohly seznámit s problémy postižených. Na vlastní kůži si mohly vyzkoušet projet na invalidním vozíku připravenou dráhu (silniční retardér, otevírání dveří, výjezd na kolejnicích, sjezd po plošině), mohly se projít se slepeckou holí a speciálně upravenými brýlemi, vyzkoušet domluvit se pomocí znakové řeči, číst Braillovo písmo nebo se podepsat na Pichtově psacím stroji atd. Tato výstava jim určitě pomohla pochopit složité nástrahy všedního života tělesně postižených.

Výstava v divadle

ŠD říjen 2014

Týden pro zahradu

II.C v knihovně

Tajemné sovy

Lovci nebes

Betlém

Předvánoční Norimberk

V pátek 12. prosince se někteří žáci 2. stupně vypravili na exkurzi zaměřenou na dějepis a německý jazyk. Jejich cílem bylo historicky, kulturně i hospodářsky významné univerzitní německé město Norimberk. Prohlídku města zahájili na Zeppelinově louce, kde slavný německý generál a stavitel vzducholodí Ferdinand von Zeppelin přistál roku 1909 se svým vzdušným plavidlem LZ6. Tento areál byl ve 30. letech přestavěn jako místo pro nacistické srazy. Pak následovala procházka historickým centrem kolem městských hradeb s věžemi a branami, kolem hrázděného Dürerova domu z roku 1420, Staré radnice, katolického kostela Panny Marie, postaveného z podnětu císaře Karla IV., který Norimberk často navštěvoval. Malebnými uličkami došli až k Norimberskému hradu. Na závěr exkurze mohli uplatnit své znalosti z německého jazyka při nákupu drobných vánočních dárků na vyhlášeném Christkindlesmarktu – největším Vánočním trhu ve střední Evropě.

ŠD listopad 2014

Prosinec 2014

ŠD leden 2015

Lyžařský kurz na Šumavě

Během lyžařského výcviku, který se již tradičně konal na Šumavě – Nové hutě, měli žáci 7. ročníku šanci naučit se či zdokonalit se v lyžování. Stranou jejich zájmu nezůstaly ani další zimní sporty - snowboarding a běžkování. I přes sněhovou nepřízeň se všichni zúčastnění pod odborným vedením Mgr. Chrastinové, Mgr. Kozohorské a Lenky – snowboarďačky lyžovat naučili.

Mezinárodní den holocaustu

V týdnu od 26. ledna si žáci 8. a 9. ročníku připomněli 70 let od osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku. Nejen tuto událost si přiblížili pomocí různých aktivit na téma Holocaust a život Židů v letech 1939 – 1945.

Multimediální koncert

Dne 18.2.2015 se žáci celé školy zúčastnili koncertu hudební skupiny THE PLAYERS. Písně se jim líbily a dokonce si při nich zatancovali. Někteří z nich si mohli i zazpívat na jevišti.

První třídy v Bukové

V únoru navštívili žáci prvních tříd Čechovu stodolu v Bukové u Příbrami, kde se seznámili s českými tradicemi, které souvisí s obdobím masopustu. V tvořivých dílnách si vytvořili škrabošku. Při prohlídce expozice poznali život na české vesnici.

Reklama

II. C v Bukové

Selka Dorota Máchalová provedla žáky II.C velikonočně vyzdobenou Čechovou stodolou v Bukové. Vyprávěla jim o jednotlivých postních nedělích, velikonočních zvycích a pranostikách. Ve stodole se nachází velké množství slaměných zvířátek. Průvodkyně jim povídala také o čarodějnicích. Prohlídka končí jeskyní, ve které děti nalezly poklad. V tvořivé dílně si pak vyrobily velikonoční ozdobu.

II.C  plavání

Žáci 2. C ukončili plavecký výcvik.

VII. A v Písku

V sobotu 21. března 2015 se žáci 7. A vypravili na výlet do Sladovny v Písku. Navštívili interaktivní výstavu Stroj času. Mohli si tak projít cestu od pravěku přes středověk a renesanci až po 20. století. Díky kostýmům, prostředím a aktivitám měli pocit, že se opravdu ocitli v dané době.

Projekty II. C

V týdnu od 23. do 27. března 2015 žáci II. C propojili dva třídní projekty – Dopisování a Velikonoce. Při výtvarné výchově si nakreslili velikonoční pohledy, při češtině napsali adresu a přání, při matematice narýsovali přímky jako linky. Sami si odnesli vytvořené pohledy na poštu, nalepili známku, orazítkovali a vhodili do schránky. Při hodinách Člověk a společnost si povídali o lidových zvycích, dopisování apod. Prohlédli si také sbírku pohledů z postcrossingu a sami vytvořili výstavku dopisních obálek.

Formy

Chlumec

Perníky

ŠD březen 2015

II.C v Hornickém muzeu

Žáci II. C navštívili v rámci projektu Mezinárodní rok světla podzemní štoly Hornického muzea na Drkolnově.

Vybíjená

Den Země - II.C

Dne 22.4.2015 se žáci II. C v rámci školního projektu Den Země vydali do přírody pozorovat barvy rostlin. Z přírodnin vytvořili malířskou paletu barev.

Štafetový běh

Anglie 2015

ŠD - duben 2015

II.C a III.C v Praze

Ve čtvrtek 30.4.2015 se žáci II.C a III.C zúčastnili v rámci projektu „Studentské sociální minipodniky – příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy“ exkurze do Muzea čokolády a Muzea Lega v Praze.

III.B u hasičů

II.C u hasičů

Asistenční pes

Židovské muzeum

Solvayovy lomy

ŠD květen 2015

Jarní koncert

Památník Vojna

Ochutnávka ovoce

Divadlo pro rodiče

Dne 16. června 2015 sehráli žáci II.C pohádku Pekelný soud s princeznou pro své rodiče a prarodiče.

Dvě výstavy v Galerii F. Drtikola

Porovnat pohled na českou krajinu zobrazenou v realistické malbě přelomu 19. a 20. století a v dnešní moderní fotografii mohli žáci VI.B 19. 6. 2015 při výtvarné výchově v naší městské galerii.

ŠD červen

Plavání I. C

Den jazyků

Amazonie

Volba povolání

Přespolní běh

SOU Hluboš

UNESCO - Bali

Idar

Čapkova Strž

Betlém

Betlém II

Nebe a peklo

DD Březnice

Mikuláš

Regensburg

Hravé Vánoce

Lucie

II. A, II. B

Vybíjená

Třídilka

IV.A - pravěk

IV.A - krysáci

Hrou proti AIDS

I. C v knihovně Jana Drdy

Dne 5. března 2014 navštívili v rámci akce „Březen – měsíc čtenářů“ žáci I. C dětské oddělení Knihovny Jana Drdy na Březových Horách. Mohli se tak seznámit s provozem knihovny, prohlédli si spoustu dětských knih a časopisů a z několika si přečetli i úryvek.

Sklář

Ve čtvrtek 13. března navštívil naši školu příslušník sedmé generace sklářské rodiny pan Zahradník. Žákům čtvrtých tříd vyprávěl o vlastnostech skla a skleněných výrobcích. Na jednoduchých pokusech se děti i učitelé se dozvěděli zajímavosti z historie a zpracování skla. Před jejich očima vytvořil pro každou třídu skleněné zvířátko na památku. Nejzajímavější moment nastal, když si děti samy mohly vyzkoušet vyfouknout vlastní skleněnou kuličku. Nebylo to úplně jednoduché. Musely nejprve do nahřáté skleněné tyčky trochu prudce fouknout a potom už foukat jenom malinko a zároveň musely za pomoci pana Zahradníka s celou tyčkou otáčet. Nakonec ale všichni odcházeli s malou skleněnou baňkou, na kterou si mohli i zapískat. Kromě vlastní baňky si děti odnesly mnoho zážitků a informací o vlastnostech skla a jeho zpracování.

Výtvarná exkurze

SG - páteční

Výsledky závodu kroužku sportovní gymnastiky (páteční kroužek): březen 2014 1. Roušarová Aneta 37.25 2. Dvořáková Dominika 37.05 3. Brodníčková Ludmila 37.0 4. Dragounová Tereza 35.85 5. Demčíková Viktorie 35.7 6. Vavřínová Michaela 34.95 7. Uhrová Hana 31.9 J. Mudrová – vedoucí kroužku SG

SG - úterní

Výsledky závodu kroužku sportovní gymnastiky (úterní kroužek ): březen 2014 1. Žáková Eliška 37.15 2. Čížková Anežka 36.9 3. Šmatláková Antonie 36.75 4. Marková Lucie 36.55 5. Luksová Johana 35.6 6. Štěpánková Natálie 34.1 7. Marková Aneta 33.95 J. Mudrová – vedoucí kroužku SG

SG - pondělní

Výsledky závodu kroužku sportovní gymnastiky (pondělní kroužek): březen 2014 1. Štorkánová Miroslava 38.1 2. Trávníčková Sára 37.4 3. Kvapilová Klaudie 37.25 4. Dostálová Žaneta 37.15 / prostná - 9.5 / 5. Jarošová Šárka 37.15 / prostná - 9.15 / 6. Drmlová Marie 36.4 7. Čížková Anežka 36.3 J. Mudrová – vedoucí kroužku SG

Tvůrčí dílna - čokoláda

Ve čtvrtek 20. března 2014 proběhlo tvůrčí odpoledne rodičů a žáků II.B, kde se přítomní dozvěděli spoustu zajímavostí o vzniku a zpracování čokolády a děti z ní tvořily obrázky a figurky.

S jídlem si (ne)hrajeme - 1. ročník

Dne 26.3.2014 se žáci 1. ročníku vydali vlakem do Písku. V galerii Sladovna navštívili výstavu „S jídlem si (ne)hrajeme“. Tato výstava představuje dětem netradičním a hravým způsobem fenomén jídla včetně jeho přípravy, stolování a konzumace, historii, různé tradice apod. V každé části se děti mohly přímo zapojit, dotykem komunikovat s vystavenými objekty a hledat tak odpovědi na otázky „Jak jídlo vzniká?“ nebo „Co se s jídlem děje v našem těle?“ či „Jak dlouhou cestu urazí potraviny, než dorazí na náš stůl?“

ŠD březen 2014

Den Země

ŠD - duben

Anglie 2014

Mauthausen

Jarní koncert

MDD 1. ročníku

Dne 3.6. žáci 1. tříd oslavili svůj Den dětí u Dělostřelecké jednotky v Jincích. Mohli si prohlédnout vojenská vozidla a děla, vyzkoušet přilby zásahové jednotky Policie ČR a uhasit pomyslný oheň s hasiči. Zhlédli také ukázku vojenského výcviku, cvičení se zbraní a zákrok zásahové jednotky.

Tady jsem doma

Přírodovědný pobyt žáků 6. tříd

Ve dnech 27. - 29. 5. se žáci VI. B a 3. - 5. 6. 2014 žáci VI. A spolu s vyučujícími přírodopisu zúčastnili Přírodovědného pobytu ve Svatém Janu pod Skalou, kde měli možnost objevovat všechna zákoutí přírody. Zkoušeli lovit bezobratlé živočichy ve vodě i na louce, pozorovali ptáky a využili možnosti najít trilobity. Vedle poznávání přírody a hraním se zvířátky poznali i zajímavou historii tohoto místa obestřenou legendou o Sv. Ivanovi.

Exkurze 7. ročníku - Písek

Ve středu 11.6.2014 se žáci VII.B a VII.C zúčastnili výletu do písecké Sladovny, kde navštívili expozici s názvem Les - příběhy pěti stromů. Prožili zde cestu lesem a naslouchali dávným příběhům, skrytým v letokruzích paměti. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další podobné zážitky.

ŠD - květen 2014

MR Břeclav

ŠD červen 2014

Kroužek Šikulka

Děti pracovaly s papírovými ruličkami, ze kterých zhotovovaly košíčky, propletená srdíčka na zavěšení a točeným pletením jarní dekorace. Dalším velmi využívaným materiálem byl drátek, korálky, bižuterní komponenty, vlasec, lanka, kůže. „Šikulky“ si vyráběly originální šperky, prstýnky, náušnice, motanice a dekorace k různým příležitostem. Z krepového papíru vytvořily krásné růžičky pro maminku.

Kroužek ŠD - Zpívání pro radost

Děti zde nejen zpívaly, ale brnkaly na ukulele, využívaly rytmické nástroje, vyjadřovaly pohyb A předvedly rodičům, jak v hodině v průběhu roku pracovaly.

Amazonie

Konec roku