GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Naše škola zřídila funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Tuto funkci vykonává Ing. Barbora Bahníková, barbora.bahnikova@gdprsystems.cz. S případnými dotazy a podněty Vám ráda pomůže.