Personální zajištění

Seznam personálu včetně kontaktů (.pdf)

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Markéta Špaková ředitelka školy marketa.spakova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 441
RNDr. Milan Brabenec zástupce ředitelky milan.brabenec@5zs-pb.cz ☎ 326 551 442
Mgr. Renata Nováková zástupkyně ředitelky renata.novakova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 443
Nina Průšová ved. vychovatelka ŠD nina.prusova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 448
Blanka Růžičková vedoucí školní jídelny blanka.ruzickova@5zs-pb.cz ☎ 318 623 911
EKONOMKA ŠKOLY
Naděžda Suchopárová ekonomka nadezda.suchoparova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 444
TŘÍDNÍ UČITELÉ V ROCE 2020/2021
Mgr. Eva Vondrášková třídní 1. A eva.vondraskova@5zs-pb.cz ☎ 326 531 976
Mgr. Pavlína Nepožitková třídní 1. B pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Alena Kopecká třídní 1. C alena.kopecka@5zs-pb.cz ☎ 326 531 976
Mgr. Kateřina Boháčková třídní 2. A katerina.bohackova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Alice Pincová třídní 2. B alice.pincova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Šárka Kosková třídní 2. C sarka.koskova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Michaela Hausnerová třídní 3. A michaela.hausnerova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Miroslava Hlaváčková třídní 3. B miroslava.hlavackova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Jiřina Bartlová třídní 3. C jirina.bartlova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Dana Marešová třídní 4. A dana.maresova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Lenka Krajíčková třídní 4. B lenka.krajickova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
PaedDr. Petra Tuháčková třídní 4. C petra.tuhackova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Martina Vöröšová třídní 5. A martina.vorosova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 447
Mgr. Marie Hájková třídní 5. B marie.hajkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Jiřina Solanská třídní 5. C jirina.solanska@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Vlasta Dalasová třídní 5. D vlasta.dalasova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Alena Smotlachová třídní 6. A alena.smotlachova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 458
Mgr. Jana Svobodová třídní 6. B jana.svobodova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
RNDr. Jitka Panochová třídní 6. C jitka.panochova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 452
Mgr. Jitka Vondřichová třídní 7. A jitka.vondrichova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 459
Mgr. Lucie Pohořálková třídní 7. B lucie.pohoralkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 459
Mgr. Helena Kaiserová třídní 7. C helena.kaiserova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 446
RNDr. Petr Váně třídní 7. D petr.vane@5zs-pb.cz ☎ 326 551 451
Mgr. Hana Vitásková třídní 8. A hana.vitaskova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 458
Mgr. Jana Batelková třídní 8. B jana.batelkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 449
Mgr. Kateřina Procházková třídní 8. C katerina.prochazkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 446
Mgr. Leoš Hvižď třídní 9. A leos.hvizd@5zs-pb.cz ☎ 326 551 457
Mgr. Věra Pihávková třídní 9. B vera.pihavkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 457
OSTATNÍ UČITELÉ
Ing. Josef Evan josef.evan@5zs-pb.cz ☎ 326 551 459
Mgr. Lucie Homolková lucie.homolkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 454
Bc. Barbora Hřídelová barbora.hridelova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 454
PaedDr. Eva Káčerková eva.kacerkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Hana Kollertová hana.kollertova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 449
Ing. Máša Květoňová masa.kvetonova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 451
Filip Martinkovič filip.martinkovic@5zs-pb.cz ☎ 326 551 454
Mgr. Lucie Mášová lucie.masova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 447
Bc. Karolína Skuhrovcová karolina.skuhrovcova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 446
Mgr. Tereza Svobodová tereza.svobodova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 446
Mgr. Petra Volfová Zemanová petra.volfova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 458
Mgr. Eva Vondroušová eva.vondrousova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 449
Mgr. Barbora Zívrová barbora.zivrova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 446
Ing., Bc. Tereza Zoubková tereza.zoubkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 454
Mgr. Jana Židišinová jana.zidisinova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 449
VYCHOVATEL/KY ŠKOLNÍ DRUŽINY
Lenka Andrášková lenka.andraskova@5zs-pb.cz ☎ 608 441 598
Marcela Dlesková marcela.dleskova@5zs-pb.cz ☎ 608 732 356
Bc. Iveta Kuchařová iveta.kucharova@5zs-pb.cz ☎ 608 441 588
Hana Holecová hana.holecova@5zs-pb.cz ☎ 608 193 466
Eva Matějíčková eva.matejickova@5zs-pb.cz ☎ 723 413 441
Hana Jandová hana.jandova@5zs-pb.cz ☎ 608 194 390
Štěpánka Štěpánková Dis. stepanka.stepankova@5zs-pb.cz ☎ 608 811 993
Roman Valach roman.valach@5zs-pb.cz ☎ 608 874 366
ASISTENTI PEDAGOGA
Naděžda Hanková asistentka pedagoga
Veronika Janečková asistentka pedagoga
Hana Jandová asistentka pedagoga
Petra Ježková asistentka pedagoga
Bc. Šárka Kmínková asistentka pedagoga
Michaela Kopičková DiS. asistentka pedagoga
Jana Prchlíková asistentka pedagoga
Monika Nemčoková asistentka pedagoga
DALŠÍ FUNKCE
Mgr. Eva Vondrášková výchovný poradce
1. st.
eva.vondraskova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Renata Nováková výchovný poradce
2. st.
renata.novakova@5zs-pb.cz ☎ 730 127 422
☎ 326 551 443
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Pavlína Nepožitková metodik prevence
1. st.
pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Martina Vöröšová metodik prevence
2. st.
martina.vorosova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 447
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Jiřina Solanská speciální pedagog jirina.solanska@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Lucie Mášová speciální pedagog lucie.masova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 447
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
PhDr. Zdeněk Stočes školní psycholog zdenek.stoces@5zs-pb.cz ☎ 326 551 447
ŠKOLNÍ ASISTENTKA
Naděžda Holubová školní asistentka nada.holubova@5zs-pb.cz ☎ 777 473 847
ŠKOLNICE
Stanislava Sklenářová školnice ☎ 739 853 724