Personální zajištění

Seznam personálu včetně kontaktů (.pdf)

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Markéta Špaková ředitelka školy marketa.spakova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 441
RNDr. Milan Brabenec zástupce ředitelky milan.brabenec@5zs-pb.cz ☎ 326 551 442
Mgr. Renata Nováková zástupkyně ředitelky renata.novakova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 443
Nina Průšová ved. vychovatelka ŠD nina.prusova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 448
Blanka Růžičková vedoucí školní jídelny blanka.ruzickova@5zs-pb.cz ☎ 318 623 911
EKONOMKA ŠKOLY
Naděžda Suchopárová ekonomka nadezda.suchoparova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 444
TŘÍDNÍ UČITELÉ V ROCE 2020/2021
Mgr. Eva Vondrášková třídní 1. A eva.vondraskova@5zs-pb.cz ☎ 326 531 976
Mgr. Pavlína Nepožitková třídní 1. B pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Lenka Krajíčková třídní 1. C lenka.krajickova@5zs-pb.cz ☎ 326 531 976
Mgr. Kateřina Boháčková třídní 2. A katerina.bohackova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Alice Pincová třídní 2. B alice.pincova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Šárka Kosková třídní 2. C sarka.koskova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Michaela Hausnerová třídní 3. A michaela.hausnerova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Miroslava Hlaváčková třídní 3. B miroslava.hlavackova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Jiřina Bartlová třídní 3. C jirina.bartlova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Dana Marešová třídní 4. A dana.maresova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Jiřina Solanská třídní 4. B jirina.solanska@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
PaedDr. Petra Tuháčková třídní 4. C petra.tuhackova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Martina Vöröšová třídní 5. A martina.vorosova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 447
Mgr. Marie Hájková třídní 5. B marie.hajkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr., Bc. Jaroslava Burmannová třídní 5. C jaroslava.burmannova@5zspb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Vlasta Dalasová třídní 5. D vlasta.dalasova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Alena Smotlachová třídní 6. A alena.smotlachova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 458
Mgr. Jana Svobodová třídní 6. B jana.svobodova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
RNDr. Jitka Panochová třídní 6. C jitka.panochova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 452
Mgr. Jitka Vondřichová třídní 7. A jitka.vondrichova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 459
Mgr. Lucie Pohořálková třídní 7. B lucie.pohoralkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 459
Mgr. Helena Kaiserová třídní 7. C helena.kaiserova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 446
RNDr. Petr Váně třídní 7. D petr.vane@5zs-pb.cz ☎ 326 551 451
Mgr. Hana Vitásková třídní 8. A hana.vitaskova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 458
Mgr. Jana Batelková třídní 8. B jana.batelkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 449
Mgr. Kateřina Procházková třídní 8. C katerina.prochazkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 446
Mgr. Leoš Hvižď třídní 9. A leos.hvizd@5zs-pb.cz ☎ 326 551 457
Mgr. Věra Pihávková třídní 9. B vera.pihavkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 457
OSTATNÍ UČITELÉ
Ing. Josef Evan josef.evan@5zs-pb.cz ☎ 326 551 459
Mgr. Lucie Homolková lucie.homolkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 454
Bc. Barbora Hřídelová barbora.hridelova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 454
PaedDr. Eva Káčerková eva.kacerkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Hana Kollertová hana.kollertova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 449
Ing. Máša Květoňová masa.kvetonova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 451
Filip Martinkovič filip.martinkovic@5zs-pb.cz ☎ 326 551 454
Mgr. Lucie Mášová lucie.masova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 447
Bc. Karolína Skuhrovcová karolina.skuhrovcova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 446
Mgr. Tereza Svobodová tereza.svobodova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 446
Mgr. Petra Volfová Zemanová petra.volfova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 458
Mgr. Eva Vondroušová eva.vondrousova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 449
Mgr. Barbora Zívrová barbora.zivrova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 446
Ing., Bc. Tereza Zoubková tereza.zoubkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 454
Mgr. Jana Židišinová jana.zidisinova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 449
VYCHOVATEL/KY ŠKOLNÍ DRUŽINY
Lenka Andrášková lenka.andraskova@5zs-pb.cz ☎ 608 441 598
Marcela Dlesková marcela.dleskova@5zs-pb.cz ☎ 608 732 356
Bc. Iveta Kuchařová iveta.kucharova@5zs-pb.cz ☎ 608 441 588
Hana Holecová hana.holecova@5zs-pb.cz ☎ 608 193 466
Eva Matějíčková eva.matejickova@5zs-pb.cz ☎ 723 413 441
Hana Jandová hana.jandova@5zs-pb.cz ☎ 608 194 390
Štěpánka Štěpánková Dis. stepanka.stepankova@5zs-pb.cz ☎ 608 811 993
Roman Valach roman.valach@5zs-pb.cz ☎ 608 874 366
ASISTENTI PEDAGOGA
Naděžda Hanková asistentka pedagoga nadezda.hankova@5zspb.cz
Veronika Janečková asistentka pedagoga veronika.janeckova@5zspb.cz
Hana Jandová asistentka pedagoga hana.jandova@5zspb.cz
Petra Ježková asistentka pedagoga petra.jezkova@5zspb.cz
Bc. Šárka Kmínková asistentka pedagoga sarka.kminkova@5zspb.cz
Michaela Kopičková DiS. asistentka pedagoga michaela.kopickova@5zspb.cz
Jana Prchlíková asistentka pedagoga jana.prchlikova@5zspb.cz
Monika Nemčoková asistentka pedagoga monika.nemcokova@5zspb.cz
Bc. Adéla Vršecká asistentka pedagoga adela.vrsecka@5zspb.cz
DALŠÍ FUNKCE
Mgr. Eva Vondrášková výchovný poradce
1. st.
eva.vondraskova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Renata Nováková výchovný poradce
2. st.
renata.novakova@5zs-pb.cz ☎ 730 127 422
☎ 326 551 443
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Pavlína Nepožitková metodik prevence
1. st.
pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Martina Vöröšová metodik prevence
2. st.
martina.vorosova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 447
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Jiřina Solanská speciální pedagog jirina.solanska@5zs-pb.cz ☎ 326 551 445
Mgr. Lucie Mášová speciální pedagog lucie.masova@5zs-pb.cz ☎ 326 551 447
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
PhDr. Zdeněk Stočes školní psycholog zdenek.stoces@5zs-pb.cz ☎ 326 551 447
ŠKOLNÍ ASISTENTKA
Naděžda Holubová školní asistentka nada.holubova@5zs-pb.cz ☎ 777 473 847
ŠKOLNICE
Stanislava Sklenářová školnice ☎ 739 853 724