Personální zajištění

 

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Markéta Špaková ředitelka školy marketa.spakova@5zs-pb.cz
RNDr. Milan Brabenec zástupce ředitelky milan.brabenec@5zs-pb.cz
Mgr. Renata Nováková zástupkyně ředitelky renata.novakova@5zs-pb.cz
Nina Průšová ved. vychovatelka ŠD nina.prusova@5zs-pb.cz
Blanka Růžičková vedoucí školní jídelny blanka.ruzickova@5zs-pb.cz
TŘÍDNÍ UČITELÉ V ROCE 2019/2020
Mgr. Kateřina Boháčková třídní 1. A katerina.bohackova@5zs-pb.cz
Mgr. Alice Pincová třídní 1. B alice.pincova@5zs-pb.cz
Mgr. Šárka Kosková třídní 1. C sarka.koskova@5zs-pb.cz
Mgr. Michaela Hausnerová třídní 2. A michaela.hausnerova@5zs-pb.cz
Mgr. Miroslava Hlaváčková třídní 2. B miroslava.hlavackova@5zs-pb.cz
Mgr. Jiřina Bartlová třídní 2. C jirina.bartlova@5zs-pb.cz
Mgr. Eva Vondrášková třídní 3. A eva.vondraskova@5zs-pb.cz
Mgr. Lenka Krajíčková třídní 3. B lenka.krajickova@5zs-pb.cz
PaedDr. Petra Tuháčková třídní 3. C petra.tuhackova@5zs-pb.cz
Mgr. Martina Vöröšová třídní 4. A martina.vorosova@5zs-pb.cz
Mgr. Marie Hájková třídní 4. B marie.hajkova@5zs-pb.cz
Mgr. Alena Kopecká třídní 4. C alena.kopecka@5zs-pb.cz
Mgr. Pavlína Nepožitková třídní 4. D pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz
Mgr. Lucie Mášová třídní 5. A lucie.masova@5zs-pb.cz
Mgr. Jana Svobodová třídní 5. B jana.svobodova@5zs-pb.cz
Mgr. Jiřina Solanská třídní 5. C jirina.solanska@5zs-pb.cz
Mgr. Jitka Vondřichová třídní 6. A jitka.vondrichova@5zs-pb.cz
Mgr. Lucie Pohořálková třídní 6. B lucie.pohoralkova@5zs-pb.cz
Mgr. Helena Kaiserová třídní 6. C helena.kaiserova@5zs-pb.cz
RNDr. Petr Váně třídní 6. D petr.vane@5zs-pb.cz
Mgr. Hana Vitásková třídní 7. A hana.vitaskova@5zs-pb.cz
Mgr. Jana Batelková třídní 7. B jana.batelkova@5zs-pb.cz
Mgr. Dana Marešová třídní 7. C dana.maresova@5zs-pb.cz
Ing. Josef Evan třídní 8. B josef.evan@5zs-pb.cz
RNDr. Jitka Panochová třídní 9. A jitka.panochova@5zs-pb.cz
Mgr. Kateřina Procházková třídní 9. B katerina.prochazkova@5zs-pb.cz
OSTATNÍ UČITELÉ
Mgr. Leoš Hvižď leos.hvizd@5zs-pb.cz
PaedDr. Eva Káčerková eva.kacerkova@5zs-pb.cz
Mgr. Hana Kollertová hana.kollertova@5zs-pb.cz
Filip Martinkovič filip.martinkovic@5zs-pb.cz
Mgr. Renata Nováková renata.novakova@5zs-pb.cz
Mgr. Věra Pihávková vera.pihavkova@5zs-pb.cz
Alena Smotlachová alena.smotlachova@5zs-pb.cz
Mgr. Petra Volfová Zemanová petra.volfova@5zs-pb.cz
Mgr. Eva Vondroušová eva.vondrousova@5zs-pb.cz
VYCHOVATEL/KY ŠKOLNÍ DRUŽINY
Lenka Andrášková lenka.andraskova@5zs-pb.cz
Marcela Dlesková marcela.dleskova@5zs-pb.cz
Bc. Iveta Kuchařová iveta.kucharova@5zs-pb.cz
Hana Holecová hana.holecova@5zs-pb.cz
Eva Matějíčková eva.matejickova@5zs-pb.cz
Jitka Slámová jitka.slamova@5zs-pb.cz
Štěpánka Štěpánková Dis. stepanka.stepankova@5zs-pb.cz
Roman Valach roman.valach@5zs-pb.cz
DALŠÍ FUNKCE
Mgr. Eva Vondrášková výchovný poradce 1. st. eva.vondraskova@5zs-pb.cz
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Renata Nováková výchovný poradce 2. st. renata.novakova@5zs-pb.cz
kontakt: 326 551 443                konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Pavlína Nepožitková metodik prevence 1. st. pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Martina Vöröšová metodik prevence 2. st. martina.vorosova@5zs-pb.cz
konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Jiřina Solanská speciální pedagog jirina.solanska@5zs-pb.cz
Mgr. Lucie Mášová speciální pedagog lucie.masova@5zs-pb.cz
PhDr. Zdeněk Stočes školní psycholog zdenek.stoces@5zs-pb.cz
Hana Jandová asistentka pedagoga
Petra Ježková asistentka pedagoga
Michaela Kopičková DiS. asistentka pedagoga
Martina Kováčová asistentka pedagoga
Bc. Jitka Kymlová asistentka pedagoga
Jana Prchlíková asistentka pedagoga
Monika Nemčoková asistentka pedagoga
Naděžda  Holubová  školní asistentka nada.holubova@5zs-pb.cz
Naděžda Suchopárová ekonomka nadezda.suchoparova@5zs-pb.cz