Pomoc školního psychologa

PhDr. Zdeněk Stočes

tel.: +420 770 119 753

– školního psychologa můžete kontaktovat telefonicky v pondělí až pátek 7:30 do 16:00

– pomoc a podpora rodičům a žákům naší školy

– pomoc a podpora se zvládáním důsledků mimořádných opatření k zastavení šíření koranaviru COVID-19

– pomoc a podpora při zvládání domácí výuky (motivace k učení, plánování, dodržování režimu dne,…)