Pomoc školního psychologa

Pomoc školního psychologa během uzavření školy

PhDr. Zdeněk Stočes

tel.: 770 119 753

– telefonický dosah pondělí až pátek 8:00 do 16:00

– pomoc a podpora rodičům a žákům naší školy

– pomoc a podpora se zvládáním důsledků mimořádných opatření k zastavení šíření koranaviru COVID-19 – uzavření škol

– pomoc a podpora při zvládání domácí výuky (motivace k učení, plánování, dodržování režimu dne,…)