Výchovná a kariérová poradkyně

Výchovná a kariérová poradkyně nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům možnost konzultací k volbě povolání, volbě střední školy a následného vzdělávání.

Konzultaci je možné realizovat:

1/ e-mailem: renata.novakova@5zs-pb.cz, renata.novakova@5zspb.cz

2/ telefonicky: 326 551 443, 730 127 422

3/ formou videokonference – po předchozí domluvě na dni a přesném času (vytvořím pozvánku pouze pro žáka, k videokonferenci se mohou připojit i rodiče)

Videokonference kariérového poradenství a volby povolání pro žáky 9. ročníků
(pozvánky jsou zasílány přes Kalendář Google for Education, dobrovolná účast žáků)

9. A každou středu 7. vyučovací hodinu
9. B každou středu 6. vyučovací hodinu

Těším se na Vás! Renata Nováková