Přípravné kurzy CAMBRIDGE ENGLISH

Informace k online výuce Cambridge Engish od 12. 10. 2020

Vzhledem k nejnovějším nařízením vlády a krizovým opatřením nemůže bohužel až do odvolání probíhat naše výuka v přípravných kurzech Cambridge English v prostorách Vaší školy prezenční formou. Jak jsme však již na začátku kurzu avízovali, přecházíme v tomto případě na výuku on-line.

Výuka bude probíhat v aplikaci zoom, která umožňuje přímou interakci lektora s žáky.
Postup pro přihlášení do této aplikace včetně odkazu pro připojení do následujících dvou hodin naleznete v příloze.

Abychom umožnili co nejplynulejší přechod na tento způsob výuky také žákům, kteří s ním nemají doposud zkušenost, nabízíme možnost vyzkoušet si připojení do této aplikace na zkoušku.
Tato možnost je uvedena v přehledu připojení (viz. příloha) jako zkušební připojení a můžete jej využít již dnes, t.j. 11.10. v čase 18:15 – 18:45.

Předpokládáme, že zachování času prezenční výuky bude pro děti, které se budou vracet domů ze školní výuky obtížně dodržitelné. Rozhodli jsme se proto posunout výuku v kurzech na ZŠ 28.října následovně:

On-line výuka v kurzu STARTERS: 16:30 – 17:15 (přihlašujte se od 16:20)
On-line výuka v kurzu MOVERS: 15:30 – 16:15 (přihlašujte se od 15:20)

Výukový den zůstává pondělí.
Doufáme, že tento časový posun bude vyhovující.

Do on-line výuky se přihlašujte s předstihem cca 5-10 minut před zahájením výuky (neplatí pro zkušební připojení).

Prozatím počítáme, že formou on-line výuky proběhnou následující dvě hodiny. Pokud by bylo nutné on-line výuku prodloužit, budeme Vás informovat.

Rádi bychom také Vašim dětem předali učebnice, které dorazily na konci min. týdne. Domluvili jsme se s paní ředitelkou, že budou dětem předány vyučujícími ve škole v pondělí během dopoledne. Kdo nebude tento den ve škole k zastižení, může si učebnici následně vyzvednou ve vrátnici školy.

V příloze posíláme kopii pracovních listů, ze kterých budeme na zítřejší on-line hodině pracovat. Všechny kopie, které děti v rámci kurzu dostávají doporučujeme zakládat do desek. Vedle práce s naší učebnicí doplňujeme výuku v kurzech o výukový materiál na rozvoj slovní zásoby a gramatiky. V rámci on-line výuky Vám budeme doplňkový materiál zasílat emailem, prosíme o jeho vytištění před zahájením hodiny.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Příjemný zbytek víkendu a v následujících dnech hlavně hodně zdraví!

S pozdravem
H. Horáková

PŘÍLOHY:
NÁVOD NA ON-LINE PŘIPOJENÍ

STARTERS – ROZVRH
STARTERS – ALPHABET SONG
STARTERS – LESSON 3

MOVERS – ROZVRH
MOVERS – L3
MOVERS – L3 – HW
MOVERS – VOCABULARY – BODY AND FACE


Všeobecné informace pro zájemce o přípravné kurzy Cambridge Engish 2020/2021

Přípravné kurzy jsou (pokud není uvedeno jinak) organizovány jako celoroční jazykové kurzy (září/říjen 2020 – duben/květen 2021). Kurzy jsou zaměřené na rozvoj všech jazykových dovedností a zvládnutí požadavků jazykové zkoušky odpovídající mezinárodním standardům.

Nab9dka Cambridge English

Pro přihlášení do kurzu je nutné vyplnit formulář „Závazná přihláška do přípravného kurzu Cambridge English“. Ukončení registrace příhlášek do všech kurzů je 15.9. 2020!
Ve formuláři jsou uvedeny nabízené kurzy, rozsah a intenzita výuky, místo, den a čas výuky, výukový materiál a cena. Zájemce zvolí kurz a vyplní fakturační údaje. Na uvedený kontaktní email mu bude zasláno potvrzení o registraci přihlášky a následně potvrzení o registraci do kurzu a elektronická faktura.

Formulář přihlášky lze stáhnout ve formátu PDF na webových stránkách školy (Závazná přihláška do přípravného kurzu Cambridge English), www.aspirecentrum.cz nebo získat v místě konání kurzů (sekretariát školy, vrátnice).

Přihlášky zasílejte na info@aspirecentrum.cz. Po předchozí dohodě lze také odevzdat ve Vaší škole.

Po ukončení termínu pro registraci zašleme na Váš e-mail potvrzení o zařazení do kurzu a fakturu za kurzovné. (Při přihlášce lze vyžádat rozložení do dvou splátek.)
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 6 zájemců. Při naplnění kapacity kurzu (max. 12 osob) bude pro zařazení do kurzu rozhodující pořadí přijetí přihlášky.

STARTERS (Pre A1) – pro žáky 4. tříd
PONDĚLÍ: 15,00 – 15,45 hod.
26 týdnů = 1 x 45 min.: 3.360 Kč
výuka probíhá přímo v prostorách ZŠ 28. října, Příbram VII – v učebně č. 16
zahájení výuky 21. 9. 2020
MOVERS (A1) – pro žáky 5. – 6. tříd
PONDĚLÍ: 14,10 – 14,55 hod.
26 týdnů = 1 x 45 min.: 3.360 Kč
výuka probíhá přímo v prostorách ZŠ 28. října, Příbram VII – v učebně č. 16
zahájení výuky 21. 9. 2020
KET (A2) – pro žáky 7. – 9. tříd
PÁTEK: 14,15 – 15,15 hod.
28 týdnů = 1 x 60 min.: 3.999 Kč
výuka probíhá na Gymnáziu pod Svatou Horou (Balbínova 328, Příbram II)
zahájení výuky 18. 9. 2020
PET (B1) – pro nadané žáky 8. – 9. tříd
ČTVRTEK: 14,30 – 15,30 hod.
28 týdnů = 1 x 60 min.: 4.060 Kč
výuka probíhá na Gymnáziu pod Svatou Horou (Balbínova 328, Příbram II)
zahájení výuky 24. 9. 2020

Ceny kurzů jsou konečné a zahrnují i náklady na výukový materiál (učebnice + pracovní listy).
Platbu lze rozdělit do dvou splátek (uveďte v přihlášce).

V případě, že dojde v průběhu kurzu k přerušení možnosti realizovat výuku prezenční formou (např. z důvodů nařízené karantény), pokračuje výuka v kurzech on-line. Více o kurzech a on-line výuce na www.aspirecentrum.cz.

Kurzy jsou zakončené mezinárodní zkouškou Cambridge English. Zkouška se platí zvlášť, účastník kurzu není povinen zkoušku absolvovat. Ceník zkoušek na webových stánkách zkouškového centra ww.elec.eu.

Máte zájem o některý z nabízených kurzů, ale nejste si jistí, zda Vaše jazyková úroveň odpovídá vstupním požadavkům? Není se čeho obávat, v krátkém on-line rozhovoru s examinátorem zjistíme, jak na tom jste a zda je kurz vhodný právě pro Vás. Napište nám na email: info@aspirecentrum.cz a zanechte Vaše telefonní číslo. Následně se s Vámi spojíme a domluvíme termín pohovoru.

Související dokumenty

Nabídka přípravných kurzů CE na ZŠ 28. října v roce 2020/2021
Závazná přihláška do přípravného kurzu Cambridge English 2020/2021 s rozvrhem a ceníkem