Přípravné kurzy CAMBRIDGE ENGLISH

Všeobecné informace pro zájemce o přípravné kurzy Cambridge Engish 2019/2020

Přípravné kurzy jsou (pokud není uvedeno jinak) organizovány jako celoroční jazykové kurzy (září/říjen 2019 – duben/květen 2020). Kurzy jsou zaměřené na rozvoj všech jazykových dovedností a zvládnutí požadavků jazykové zkoušky odpovídající mezinárodním standardům.

Pro přihlášení do kurzu je nutné vyplnit formulář „Závazná přihláška do přípravného kurzu Cambridge English“.
Ve formuláři jsou uvedeny nabízené kurzy, rozsah a intenzita výuky, místo, den a čas výuky, výukový materiál a cena. Zájemce zvolí kurz a vyplní fakturační údaje. Na uvedený kontaktní email mu bude zasláno potvrzení o registraci přihlášky a následně potvrzení o registraci do kurzu a elektronická faktura.

Formulář přihlášky lze stáhnout ve formátu PDF na webových stránkách www.aspirecentrum.cz nebo získat v místě konání kurzů (sekretariát školy, vrátnice).

Vyplněný a podepsaný formulář závazné přihlášky zašlou zájemci o kurz na e-mail: info@aspirecentrum.cz nebo je odevzdají zpět ve škole.

Termín ukončení registrace přihlášek je pro kurzy
KET (A2), PET (B1) , FCE (B2) a FCE/ finální příprava (B2) do 16. září 2019
STARTERS (PreA1), MOVERS (A1) do 20. září 2019

Potvrzení registrace do kurzu a zaslání faktury bude následovat po termínu ukončení registrace přihlášek.
Kontaktujte nás v případě, že jste odevzdali přihlášku, ale do 5 dnů po termínu ukončení registrace jste od nás nedostali žádnou zprávu.

Zasláním přihlášky student nebo jeho zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami, které jsou součástí přihlášky do kurzu.

Kapacita v každém z nabízených kurzů je 6 – 12 studentů.

V případě, že se nepodaří kurz obsadit minimálním počtem účastníků, kurz nebude otevřen. O této skutečnosti budou informování zájemci, kteří svojí přihlášku zaslali. Následně bude jejich přihláška stornována.

Pokud počet zájemců přesáhne kapacitu kurzu, budou přijati dříve registrovaní zájemci a studenti, kteří navazují na předchozí výuku v našem jazykovém centru.

STARTERS (Pre A1)
pro žáky 4. tříd
PONDĚLÍ: 15,00 – 15,45 hod.
26 výukových hodin: 2950 Kč
MOVERS (A1)
pro žáky 5. – 6. tříd
PONDĚLÍ: 14,10 – 14,55 hod.
26 výukových hodin: 2950 Kč
KET (A2)
pro žáky 7. – 9. tříd
ÚTERÝ: 15,50 – 16,50 hod.
28 výukových hodin: 4490 Kč

Cena kurzu je konečná a zahrnuje i náklady na výukový materiál.
Pokud bude mít student zájem o rozložení platby kurzovného přesahující částku 3 000 Kč na dvě splátky, poznamená tuto skutečnost v přihlášce do kurzu. Termíny i částka obou splátek budou uvedeny na faktuře.
Dodržení termínu splatnosti je pro studenty zaregistrované do kurzu závazné.

Zahájení výuky v kurzech Cambridge English ve školním roce 2019/2020
KET (A2), PET (B1) , FCE (B2) a FCE- finální příprava (B2) v týdnu od 23. září 2019
STARTERS (PreA1), MOVERS (A1) v týdnu od 30. září 2019
(dle platných rozvrhů)

V našich kurzech Cambridge English připravujeme vždy na aktuální formát zkoušek a přizpůsobujeme tomu také výukový materiál.

Ve školním roce 2019/2020 aktualizujeme přípravu na zkoušky KET (A2) a PET (B1), připravujeme na nový formát zkoušek platný od ledna 2020.

Nový výukový materiál je zvolen v tomto školním roce také pro kurzy STARTERS a MOVERS.

Zájemcům o zkoušky Cambridge English zajistíme registraci ke zkouškám. Registrační formuláře budou k dispozici u lektora kurzu v březnu 2020.

Zkoušky Cambridge English v Příbrami se uskuteční 23. května 2020.

V případě nevyhovujícího termínu lze dohodnout s administrátorem zkoušek, Evropským centrem jazykových zkoušek (www.elec.eu), možnost zúčastnit se zkoušek v jiném místě a jiném termínu.
O zahájení registrace ke zkouškám Vás budeme informovat prostřednictvím emailové zprávy.

Související dokumenty

Závazná přihláška do přípravného kurzu Cambridge English na ZŠ 28. října v roce 2019/2020
Rozvrh a ceník přípravných kurzů CE na ZŠ 28. října v roce 2019/2020
Všeobecné informace o přípravných kurzech CE na ZŠ 28. října v roce 2019/2020