Roční plán akcí 2018/2019

datum/měsíc akce třída/učitel
Září 2018
10.9. – 12.11.2018 Plavecký výcvik 3.A, 3.B, 3.D
11.9. – 13.11.2018 Plavecký výcvik 2.C, 4.B
13.9.2018 Třídní schůzky, schůzka SRPŠ třídní učitelé
18.9. – 20.9.2018 Adaptační kurz 6. ročník
Říjen 2018
3.10.2018 Provozní porada
Listopad 2018
4.11. – 9.11.2018 Soustředění hudebníků – Černá v Pošumaví
16.11.2018 – 25.1.2019 Plavecký výcvik 3.C, 4.C
16.11.2018 Pedagogická rada
20.11.2018 Třídní schůzky
28.11.2018 Vánoční koncert – Divadlo Příbram
Prosinec 2018
6.12.2018 Vánoční tvořivé dílny
7.12.2018 Provozní porada
 12.12.2018 Schůzka s rodiči vycházejících žáků
Leden 2019
 12. – 19.1.2018 Lyžařský výcvik – Jizerské hory
25.1.2019 Pedagogická rada
Únor 2019
4.2. – 15.4.2019 Plavecký výcvik 1.C, 2.A
5.2. – 9.4.2019 Plavecký výcvik 2.B, 4.A
8.2.2019 Provozní porada
Březen 2019
8.3.2019 Provozní porada
26.3.2019 Odpoledne pro budoucí prvňáčky
Duben 2019
4.4.2019 Zápis dětí do 1. ročníku
12.4.2019 Pedagogická rada
16.4.2019 Třídní schůzky
23.4. – 25.6.2019 Plavecký výcvik 1.A, 1.B
Den Země
Květen 2019
10.5.2018 Provozní porada
12.5. – 17.5.2019 Škola v přírodě 3. ročník
19.5. – 24.5.2019 Škola v přírodě 3. ročník
Přírodovědný pobyt 6. ročník
Cykloturistický kurz
Červen 2019
7.6.2019 Provozní porada
14. – 23.6.2019 Poznávací zájezd, Itálie 5.A, 5.B
21.6.2019 Pedagogická rada
28.6.2019 Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

Plánované celoškolní projekty zařazené do realizačních plánů

  • UNESCO – týdenní projekt dle vyhlášeného tématu (zajišťuje koordinátor UNESCO – Mgr. Batelková)
  • Den pro naši zahradu, Den země – enviromentální projekty (zajišťuje koordinátor EVVO – Mgr. Hlaváčková)
  • Den jazyků (zajišťuje Mgr. Batelková)

Plán akcí 2018/2019 (.pdf)