Školní jídelna

Školní jídelna při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 je zařízení školního stravování, které ve své hlavní činnosti poskytuje školní stravování žákům školy a zaměstnancům školy. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení vymezují právní předpisy, zejména: – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška č .84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, a – Vnitřní řád školní jídelny (.pdf)


Vedoucí školní jídelny: Blanka Růžičková
Tel. kontakt: +420 318 623 911
Číslo účtu školní jídelny: 19-7568770237/0100
Provozní doba kanceláře ŠJ: 6,30 hodin – 14,00 hodin

V době od 11. 5. 2020 do 25. 5. 2020 vaří kuchyně pouze pro přihlášené žáky 9. ročníků.Obědy je možné odhlásit vždy jeden den předem v době od 8:00 do 12:00 na telefonním čísle +420 318 623 911. Obědy není možné v tomto období vydávat do jídlonosičů.

Cena obědů platná od 1. 6. 2020:

Strávníci 7 – 10 let         24,-Kč
Strávníci 11 – 14 let       28,-Kč
Strávníci 15 a více let     32,-Kč

Informace pro žáky nově nastupující od 1. září 2020

Přihlásit nově nastupujícího žáka do školní jídelny je možné již v přípravném týdnu od 24. 8. 2020.

Přihláška ke stravování (.pdf, 162 KB)

Provozní doba kanceláře ŠJ: 6,30 hodin – 14,00 hodin

Vchod ke kanceláři školní jídelny je zabezpečen z ulice „BŘEZOHORSKÁ“
(Zadní vstup na nádvoří školní kuchyně – zelená vrata za vjezdem na hřiště
– po pravé straně, bílé vchodové dveře. Přístup bude vyznačen informační cedulí.)
Zazvoníte na kancelář ŠJ a vyčkáte příchodu vedoucí ŠJ.

Při vyřízení přihlášky ke stravování je nutno zakoupit rovněž čip (v ceně 115 Kč), který je potřeba nejen pro odběr stravy ve školní jídelně, ale také pro vstupní systém do budovy základní školy. Čip se hradí hotově a při jeho zakoupení je rovnou načten do systému. Pokud vlastníte čip např. z jiné školy, od sourozence apod., není nutné kupovat nový, musí se však načíst do systému – v kanceláři ŠJ.

V daném termínu od 24. 8. 2020 lze rovněž uhradit první splátku stravy na měsíc září v hotovosti a dohodnout následující způsob úhrady stravného. Cena stravného pro prvňáčka za jeden den je 24 Kč x 21 pracovních dnů = 504 Kč.

Přihláška ke zřízení inkasní platby stravného (.pdf, 92 KB)

Přihlašují se pouze nově příchozí žáci a přihlášky jsou platné po celou dobu školní docházky (1 – 9. ročník).
Prostudujte si Vnitřní řád školní jídelny. Obsahuje podrobné informace o provozu ŠJ a podpisem v přihlášce stvrzujete, že jste s ním byli seznámeni.

Telefonní kontakt do ŠJ: 318 623 911
Vedoucí ŠJ: Blanka Růžičková

email: blanka.ruzickova@5zs-pb.cz


Výše úplaty za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na nákup potravin (příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.). Do finančních kategorií jsou strávníci zařazeni podle data narození (dosáhne-li žák v daném školním  roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku, jedenácti a patnácti let, patří od počátku školního roku do vyšší kategorie).

Kategorie Cena
7 – 10 let 24 Kč
11 – 14 let 28 Kč
15 a více let 32 Kč

Cena obědů platná od 1. 6. 2020:

Strávníci 7 – 10 let         24,-Kč
 
Strávníci 11 – 14 let       28,-Kč
 
Strávníci 15 a více let     32,-Kč
Hradíte-li stravné na účet ŠJ, používejte číslo účtu: 19-7568770237/0100, musí být vždy uveden variabilní symbol a tím je evidenční číslo strávníka ve školní jídelně.

Identifikační médium

Při výdeji stravy je nutné používat čip, který lze zakoupit v kanceláři školní jídelny. Při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit nový. Čip je potřeba nejen pro odběr stravy ve školní jídelně, ale také pro vstupní systém do budovy základní školy. Čip se hradí hotově a při jeho zakoupení je rovnou načten do systému.

Médium Cena
Čip 115 Kč

Objednávání stravy

Objednávání, výběr a odhlašování stravy je možné provádět přes internet na 7 dnů (1 týden) dopředu na stránkách www.strava.cz, číslo zařízení 0289, uživatelské jméno a heslo je nutné nejdříve zadat u vedoucí školní jídelny.

Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Objednávejte vždy 2 pracovní dny předem (např. v pondělí do 14.00 hodin na středu, v úterý do 14.00 hodin na čtvrtek, ve čtvrtek do 14.00 hodin na další pondělí, ve čtvrtek do 14.00 hodin na celý příští týden atd.). Stejná pravidla platí pro odhlašování oběda.

Nelze objednávat a volit obědy pokud strávník nemá uhrazenu stravu!!

Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme v kanceláři ŠJ. Tel. kontakt na vedoucí ŠJ: 318 623 911


Odhlášení oběda

V případě nemoci je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen obědy odhlásit nejpozději do 8:00 hodin osobně nebo na telefon ŠJ 318 623 911. V první den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče za cenu stravného. Obědy do jídlonosiče jsou vydávány ve vyhrazeném čase: 11:15 hod. – 11:45 hod. Neodhlášená a nevyzvednutá strava (do 14:00 hodin) propadá. Při výdeji stravy je nutné používat identifikační média (IM – karta nebo čip), která lze zakoupit v kanceláři školní jídelny. Při ztrátě nebo poškození IM je nutné zakoupit nové.

Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme v kanceláři ŠJ. Tel. kontakt na vedoucí ŠJ: 318 623 911


Alergeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena směrnicí 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

EU specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají značení.

 Seznam alergenů - ŠJ


Těšíme se na Vás.

Jídelní  lístek

Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

A = pokrm obsahuje alergen, podrobný obsah alergenu A:1,8, vám v případě potřeby (na požádání) sdělí vedoucí jídelny.

Čistá voda se podává každý den

Od 29.6. do 3.7. 2020

Vaříme pouze pro zaměstnance a přihlášené žáky – školní družina

Pondělí: 29.6.
Polévka: vývar s masovými nočky a těstovinou  A:1,3,7,9
Oběd 1: labužnické kuře, bramborová kaše, zeleninová obloha   A:1,7,10
Oběd 2:  
Příloha: jahody se zakysanou smetanou 
Nápoj: ovocný s pomerančem, mléko
Úterý: 30.6.
Polévka: zeleninová se sýrovým kapáním   A:1,3,7,9
Oběd 1: králík na paprice, houskový knedlík  A:1,3,7
Oběd 2:  
Příloha: nektarinka
Nápoj: ovocný čaj- neslazený, cereální bílá káva  A:1,7
Středa: 1.7.
Polévka: hrachová   A:1,7,9
Oběd 1: smažená treska, nový brambor s pažitkou   A:1,3,4,7
Oběd 2:  
Příloha: okurkový salát
Nápoj: mandarinkový s citrónem, mléko
Čtvrtek: 2.7.
Polévka: zeleninová s domácím strouháním  A:1,3,7,9
Oběd 1: ovocné kynuté knedlíky s tvarohem A:1,3,7
Oběd 2:  
Příloha: ovoce
Nápoj: čaj se sirupem, ochucené mléko
Pátek: 3.7.
Polévka: špenátová  A:1,7,9
Oběd 1: bulgureto s masem, sýrem a zeleninou  A:1,7
Oběd 2:  
Příloha: mrkvový salát s ananasem
Nápoj: ovocný, mléko, neslazený čaj

Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

Od 7.7. do 10.7. 2020

Pondělí: 6.7. 
Polévka:  
Oběd 1: Státní svátek
Oběd 2:  
Příloha:
Nápoj:
Úterý:  7.7.
Polévka: bramborová  A:1,7,9
Oběd 1: bavorské vdolečky   A:1,3,7
Oběd 2:  
Příloha: meloun 
Nápoj: čokoládové mléko, ovocný čaj – neslazený, mléko
Středa: 8.7.
Polévka: vývar s drožďovými nočky  A:1,3,7,9 
Oběd 1: vepřová pečeně, domácí bramborový knedlík, hlávkové zelí   A:1,3,7,10
Oběd 2:  
Příloha:
Nápoj: citrónový čaj, mléko
Čtvrtek: 9.7.
Polévka: z vaječné jíšky  A:1,3,7,9 
Oběd 1: milánské špagety, strouhaný sýr  A:1,3,7
Oběd 2:  
Příloha: ovoce
Nápoj: ovocný , cereální bílá káva   A:1,7
Pátek: 10.7.
Polévka: rýžová  A:1,3,7,9 
Oběd 1: přírodní vepřový plátek, pečené nové brambory A:1,7
Oběd 2:  
Příloha:  jahodový kompot
Nápoj: citronáda, ochucené mléko