Školní jídelna

Školní jídelna při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 je zařízení školního stravování, které ve své hlavní činnosti poskytuje školní stravování žákům školy a zaměstnancům školy. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení vymezují právní předpisy, zejména: – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška č .84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, a – Vnitřní řád ŠJ (.pdf)


Vedoucí školní jídelny: Blanka Růžičková
Tel. kontakt: +420 318 623 911
Číslo účtu školní jídelny: 19-7568770237/0100
Provozní doba kanceláře ŠJ: 6,30 hodin – 14,00 hodin

Výdej obědů v týdnu od 1. září 2020 do 4. září 2020

Výdej obědů bude probíhat:

1. září 2020 v době od 10:00 do 12:00

2.-4. září 2020 v době od 11:00 do 14:00


Informace pro žáky nově nastupující od 1. září 2020

Přihlásit nově nastupujícího žáka do školní jídelny je možné již v přípravném týdnu od 24. 8. 2020.

Přihláška ke stravování (.pdf, 162 KB)

Provozní doba kanceláře ŠJ: 6,30 hodin – 14,00 hodin

Vchod ke kanceláři školní jídelny je zabezpečen z ulice „BŘEZOHORSKÁ“
(Zadní vstup na nádvoří školní kuchyně – zelená vrata za vjezdem na hřiště
– po pravé straně, bílé vchodové dveře. Přístup bude vyznačen informační cedulí.)
Zazvoníte na kancelář ŠJ a vyčkáte příchodu vedoucí ŠJ.

Při vyřízení přihlášky ke stravování je nutno zakoupit rovněž čip (v ceně 115 Kč), který je potřeba nejen pro odběr stravy ve školní jídelně, ale také pro vstupní systém do budovy základní školy. Čip se hradí hotově a při jeho zakoupení je rovnou načten do systému. Pokud vlastníte čip např. z jiné školy, od sourozence apod., není nutné kupovat nový, musí se však načíst do systému – v kanceláři ŠJ.

V daném termínu od 24. 8. 2020 lze rovněž uhradit první splátku stravy na měsíc září v hotovosti a dohodnout následující způsob úhrady stravného. Cena stravného pro prvňáčka za jeden den je 24 Kč x 21 pracovních dnů = 504 Kč.

Přihláška ke zřízení inkasní platby stravného (.pdf, 92 KB)

Přihlašují se pouze nově příchozí žáci a přihlášky jsou platné po celou dobu školní docházky (1 – 9. ročník).
Prostudujte si Vnitřní řád školní jídelny. Obsahuje podrobné informace o provozu ŠJ a podpisem v přihlášce stvrzujete, že jste s ním byli seznámeni.

Telefonní kontakt do ŠJ: 318 623 911
Vedoucí ŠJ: Blanka Růžičková

email: blanka.ruzickova@5zs-pb.cz


Výše úplaty za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na nákup potravin (příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.). Do finančních kategorií jsou strávníci zařazeni podle data narození (dosáhne-li žák v daném školním  roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku, jedenácti a patnácti let, patří od počátku školního roku do vyšší kategorie).

Kategorie Cena
7 – 10 let 24 Kč
11 – 14 let 28 Kč
15 a více let 32 Kč

Cena obědů platná od 1. 6. 2020:

Strávníci 7 – 10 let         24,-Kč
 
Strávníci 11 – 14 let       28,-Kč
 
Strávníci 15 a více let     32,-Kč
Hradíte-li stravné na účet ŠJ, používejte číslo účtu: 19-7568770237/0100, musí být vždy uveden variabilní symbol a tím je evidenční číslo strávníka ve školní jídelně.

Identifikační médium

Při výdeji stravy je nutné používat čip, který lze zakoupit v kanceláři školní jídelny. Při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit nový. Čip je potřeba nejen pro odběr stravy ve školní jídelně, ale také pro vstupní systém do budovy základní školy. Čip se hradí hotově a při jeho zakoupení je rovnou načten do systému.

Médium Cena
Čip 115 Kč

Objednávání stravy

Objednávání, výběr a odhlašování stravy je možné provádět přes internet na 7 dnů (1 týden) dopředu na stránkách www.strava.cz, číslo zařízení 0289, uživatelské jméno a heslo je nutné nejdříve zadat u vedoucí školní jídelny.

Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Objednávejte vždy 2 pracovní dny předem (např. v pondělí do 14.00 hodin na středu, v úterý do 14.00 hodin na čtvrtek, ve čtvrtek do 14.00 hodin na další pondělí, ve čtvrtek do 14.00 hodin na celý příští týden atd.). Stejná pravidla platí pro odhlašování oběda.

Nelze objednávat a volit obědy pokud strávník nemá uhrazenu stravu!!

Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme v kanceláři ŠJ. Tel. kontakt na vedoucí ŠJ: 318 623 911


Odhlášení oběda

V případě nemoci je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen obědy odhlásit nejpozději do 8:00 hodin osobně nebo na telefon ŠJ 318 623 911. V první den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče za cenu stravného. Obědy do jídlonosiče jsou vydávány ve vyhrazeném čase: 11:15 hod. – 11:45 hod. Neodhlášená a nevyzvednutá strava (do 14:00 hodin) propadá. Při výdeji stravy je nutné používat identifikační média (IM – karta nebo čip), která lze zakoupit v kanceláři školní jídelny. Při ztrátě nebo poškození IM je nutné zakoupit nové.

Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme v kanceláři ŠJ. Tel. kontakt na vedoucí ŠJ: 318 623 911


Alergeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena směrnicí 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

EU specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají značení.

 Seznam alergenů - ŠJ


Těšíme se na Vás.

Jídelní  lístek

Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

A = pokrm obsahuje alergen, podrobný obsah alergenu A:1,8, vám v případě potřeby (na požádání) sdělí vedoucí jídelny.

Čistá voda se podává každý den

Po dobu koronavirových opatření vaříme pouze oběd č.1

Od 29.9.  do 2.10. 2020

Pondělí: 28.9.
Polévka:
Oběd 1: Státní svátek
Oběd 2:  
Příloha:
Nápoj:
Úterý: 29.9.
Polévka: luštěninový mix  A:1,7,9
Oběd 1: milánské špagety se strouhaným sýrem A:1,3,7
Oběd 2:  
Příloha: jablko
Nápoj: ovocný, čokoládové mléko, mléko
Středa: 30.9.
Polévka: frankfurtská   A:1,7,9
Oběd 1: rybí filé na másle, petrželkové brambory, rajské jablíčko  A:7
Oběd 2:  
Příloha: tvarohový krém s ananasem  A:7
Nápoj: ovocný čaj, ochucené mléko, mléko
Čtvrtek: 1.10.
Polévka: vývar s krupicovo-mrkvovými nočky  A:1,3,7,9
Oběd 1: vepřový guláš, houskový knedlík s celozrnou moukou  A:1,3,6,7,11
Oběd 2:  
Příloha: ovoce
Nápoj: šípkový čaj, kapučínek A:7, mléko
Pátek: 2.10.
Polévka: bílá zelná   A:1,7,9
Oběd 1: holandský řízek, bramborová kaše A:1,3,7
Oběd 2:  
Příloha: mrkvový salát s  hruškami a citrónem
Nápoj: ovocný – tropic, malinové mléko, mléko

Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

Od 21.9. do 25.9. 2020

Pondělí: 21.9. 
Polévka:  z vaječné jíšky s droždím   A:1,7,9
Oběd 1:  bulgur s masem a zeleninou  A:1,7,9
Oběd 2:  
Příloha: výběr – ovoce, salát z červené řepy s jablky a křenem
Nápoj: ovocný, ochucené mléko, mléko
Úterý:  22.9.
Polévka: pucíková   A:1,3,7,9
Oběd 1: vepřová pečeně, bramborový knedlík, bílé hlávkové zelí   A:1,3,7,10,12
Oběd 2:  
Příloha: jablko
Nápoj: ovocný čaj s rakytníkem, cereální bílá káva  A:1,7
Středa: 23.9.
Polévka: gulášová   A:1,7,9
Oběd 1: párek, hrachová kaše, okurka  A:1,7,10
Oběd 2:   
Příloha: výběr – skořicové polštářky, kukuřičné lupínky (s mlékem)  A:1
Nápoj: ovocný čaj, mléko
Čtvrtek: 24.9.
Polévka: květáková  A:1,3,7,9
Oběd 1: karbanátek s vločkami, bramborová kaše  A:1,3,7
Oběd 2:  
Příloha: výběr – ledový salát, míchaný kompot
Nápoj: mandarinkový, kapučínek A:7
Pátek: 25.9.
Polévka: kuřecí vývar s kuskusem  A:1,7,9
Oběd 1: zapékané gnochi se třemi druhy sýrů   A:1,7
Oběd 2:  
Příloha:  okurkový salát s koprem
Nápoj: voda s citrónem, ochucené mléko