Školní parlament

Zápis ze schůzek parlamentu žáků ZŠ 28. října konaných dne 21. 12. 2017 a 11. 1. 2018

Na posledních dvou setkání žákovského parlamentu (dne 21. 12. 2017 a 11. 1. 2018) se parlamenťáci věnovali diskuzi o tom, co práce v parlamentu obnáší, jak se mohou do chodu školy zapojit a ujasnili se, co je hlavní náplní žákovského parlamentu. Před Vánocemi již také nakousli i akce, které by mohli v letošním školním roce uspořádat. Návrhů byl dostatek…
Během prvního letošního setkání si vymysleli jednotlivé funkce a zároveň proběhla i jejich volba. Funkce jsou dost podobné těm, které jednotliví parlamenťáci zastávali v loňském školním roce.
Bohužel na tomto setkání chybělo více členů, ale to volbu nijak neovlivnilo, přítomní jim funkce přiřadili a na dalším setkání je s nimi seznámí.

Předseda žákovského parlamentu: Dominik Vršek a Kateřina Kuntová
Místopředseda: Barbora Vítková a Anežka Sychrová
Nástěnkář: Iva Holendová
Fotograf: Vojtěch Bernát a Štěpán Heřman
Písař: Magda Slepičková a Vojtěch Kříž
Pošťák: Andrea Řezníčková a Jan Vojtek
Spojka s 1. stupněm: Adam Hylán a Marie Řezníčková
Spojka s vedením školy: Jiří Hrubec
Záskok: Alžběta Cheníčková

Mgr. Petra Šorfová, koordinátorka Žákovského parlamentu