Školní parlament

Zápis ze schůzky parlamentu žáků ZŠ 28. října konané dne 8. 2. 2018

Dne 8. 2. se konalo další zasedání školního parlamentu. Nejprve jsme hráli hru, při které jsme ve skupinách dělali sousoší a zbytek hádal jaké. Poté jsme navrhovali, že by bylo dobré mít školní facebookové stránky, ale to hned poté zavrhl pan ředitel. Dále jsme navrhli italský den, který by spočíval v tom, že bychom přišli do školy v typickém italském oblečení a v jídelně by vařili něco italského. Tento den by byl koncem května nebo začátkem června.