Školní parlament

Zápis ze schůzky parlamentu žáků ZŠ 28. října konané dne 21. 5. 2018

Na posledních setkáních školního parlamentu se dokončovaly přípravy pomůcek na italský den. 1. skupina navrhuje tabulky, do kterých se pečlivě zapíší časy příchodů jednotlivých tříd do naší „malé Itálie“, tzn. tělocvičny. 2. skupina navrhuje velký plakát, který bude viset v budově školy. Celkově tento projekt finišuje. Zbývá už jen popřát celé škole mnoho zábavy, radosti, zážitků či úsměvů. Už se na Vás těšíme!