Školní parlament

zs-parlament-logo-800

Z činnosti Žákovského parlamentu v roce 2018/2019

Ve školním roce 2018 – 2019 jsme navázali na práci z předešlého, zahajovacího, školního roku. Nové zástupce seznámili s práci Parlamentu zkušenější spolužáci. Zástupce tvořili žáci 5. – 9. ročníku, vždy 1 – 2 žáci ze třídy. Na práci Parlamentu se podílelo 18 žáků. Žáci 6. ročníku se k ostatním připojili až v průběhu měsíce listopadu.

V příštím školním roce nebudeme rozšiřovat účast v Parlamentu o zástupce 1. až 4. tříd, vzhledem k množství tříd ve škole.
Parlament se zapojil do akcí ve škole.

První akcí byly oslavy výročí 100 let vzniku Československa. Tato akce byla pojata velmi komorně. Zástupci Parlamentu vyzdobili školu v barvách trikolóry a přesvědčili ostatní žáky školy, aby 26. října přišli do školy slavnostně oblečeni.

Během svých setkání, která se konají alespoň 2x měsíčně, se rozhodli zapojit do „Odpoledne pro rodiče budoucích prvňáčků“, který se tradičně na škole koná před zápisem do 1. tříd. Na tuto akci si připravili různé aktivity pro budoucí prvňáčky. Nejen dětem, ale i jejich rodičům, se odpoledne líbilo. Parlament by rád na této akci podílel i v následujících letech.

Poslední akcí organizovanou Žákovským parlamentem byl „Kloboukový den“, který se rovněž velmi povedl. 13. června se tak ve škole objevily nejrůznější pokrývky hlavy.