Školská rada


Zápisy z jednání školské rady

Zápis z jednání ŠR ze dne 6. 10. 2020
Zápis z jednání ŠR ze dne 22. 06. 2020
Zápis z jednání ŠR ze dne 21. 10. 2019
Zápis z jednání ŠR ze dne 26. 8. 2019
Zápis z jednání ŠR ze dne 18. 12. 2018
Zápis z jednání ŠR ze dne 5. 12. 2018
Zápis z jednání ŠR ze dne 14. 3. 2018
Zápis z jednání ŠR ze dne 25. 6. 2018
Zápis z jednání ŠR ze dne 2. 7. 2018


Prodloužení funkčního období členů školské rady

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Opatření MŠMT – prodloužení funkčního období členů školské rady

                                                                                                                                                                                   

Výsledek doplňujících voleb do Školské rady z řad pedagogů

(20. 12. 2018)

Dne 7. 12. 2018 proběhly doplňující volby do Školské rady z řad pedagogů. Novými členy Školské rady pro období 7. 12. 2018 – 31. 12. 2020 se stávají Mgr. Jiřina Bartlová a Mgr. Lenka Krajíčková.

Školská rada při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 pracuje pro období 1.1.2018 – 31.12.2020 v tomto složení:

 • Ing. Lucie Fousková – předsedkyně
 • Tomáš Novák – člen komise
 • Mgr. Zorka Brožíková – členka komise
 • PaedDr. Vladimír Kříž – člen komise
 • Mgr. Jiřina Bartlová – členka komise
 • Mgr. Lenka Krajíčková – členka komise


Volby členů školské rady

Od konce roku 2005 je při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 ustavena šestičlenná školská rada (ŠR). Třetinu počtu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tříleté, jejím členem nemůže být ředitel školy. Podrobnosti jsou uvedeny v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz Příloha č. 2 výše).

Volby zástupců rodičů do školské rady na volební období 2018-2020 se konaly dne 14. listopadu 2017. Byli zvoleni – paní Ing. Lucie Fousková a pan Tomáš Novotný. Dne 10. listopadu 2017 byli zvoleni i oba zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Markéta Špaková a Bc. Zdeňka Matějková. Dne 7. 12. 2018 byly v doplňujících volbách do Školské rady z řad pedagogických pracovníků zvoleny Mgr. Lenka Krajíčková a Mgr. Jiřina Bartlová. Zřizovatelem (městem Příbram) byli do školské rady jmenováni Mgr. Zorka Brožíková a PaedDr. Vladimír Kříž.

Ustavující schůze nové školské rady, kterou podle zákona svolává ředitel školy, se uskutečnila dne 14. března 2018.

Školská rada při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 pracuje pro období 1.1.2018 – 31.12.2020 v tomto složení:

 • Ing. Lucie Fousková – předsedkyně
 • Tomáš Novák – člen komise
 • Mgr. Zorka Brožíková – členka komise
 • PaedDr. Vladimír Kříž – člen komise
 • Mgr. Markéta Špaková– členka komise
 • Bc. Zdeňka Matějková– členka komise

Příloha č. 1: Volební řád ŠR – 2014
Příloha č. 2: Jednací řád ŠR