Mezinárodní

Comenius

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 byla společně s Obchodní akademií Příbram účastníkem v mezinárodním projektu Comenius Regio, spolupracujícím s institucemi v oblasti Idar-Oberstein (Německo).

Cílem partnerství je zlepšování vzdělávacích možností v oblasti školního vzdělávání. Cílem projektu bylo zmapování regionálního trhu práce s ohledem na profesní uplatnění absolventů různých středních škol a zmapování historického vývoje zaměstnanosti na Příbramsku. Hlavními výstupy projektu jsou sestavení portfolia vzdělávací nabídky středních škol Příbramska a vytvoření praktikantské burzy, reflektující možnosti vykonávání „Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání – sociálně-ekonomická proměna jako učební obsah a šance na regionální integraci odborné praxe“ ve firmách příbramského regionu a současné poskytnutí zpětné vazby školám o tom, jaké znalosti a dovednosti by měli mít jejich absolventi. Díky navázání intenzivní spolupráce mezi základním a středním školstvím bude žákům základních škol usnadněn výběr povolání. Tato spolupráce bude probíhat nejen na úrovni místní, ale i na úrovni mezinárodní a veškeré inovace a výsledky projektu budou poskytnuty všem partnerům.

Během dvouletého cyklu projektu bylo uskutečněno několik výjezdů do Německa, konkrétně do spolkové republiky Rheinland-Pfalz, ve které se nachází naše partnerské instituce. Projekt byl finančně podpořen grantem v rámci Programu celoživotního učení.

Nedílnou součástí projektu byly i čtyři návštěvy partnerského regionu, kterých se vždy účastnili zástupci všech zúčastněných institucí, poslední závěrečné setkání proběhlo v červnu 2014.
Projekt byl ukončen v červenci 2014.