Ostatní

Etická výchova

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo 30 pedagogických pracovníků školy zapojeno do projektu Etická výchova.

Jeho cílem bylo naučit pedagogy používat metody a postupy osobnostní, sociální a etické výchovy jako nástroje, jejichž pomocí mohou lépe zvládat práci s jednotlivcem a se třídou tak, aby uměli utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků. Probíhal formou konzultací, interaktivních workshopů, praktickmi ukázkami práce přímo se třídami a také s rodiči.

Po zahájení projektu proběhly v květnu a v červnu 2013 dva dvoudenní workshopy pro učitele a vychovatelky školní družiny a čtyři polodenní pracovní návštěvy odborných lektorů ve třídách na 1. stupni, které od 9. září 2013 pokračovaly v dalších třídách. V roce 2014 se uskutečnilo celkem 33 návštěv odborných lektorů a speciálního pedagoga v třídních kolektivech, pro učitele proběhlo 7 různě zaměřených workshopů a víkendový seminář Jarní škola.

Tento projekt, který byl pro pedagogické pracovníky i žáky školy významným přínosem, skončil k 31.12.2014.

Z práce lektorů s třídním kolektivem:

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
1. Základní informace
2. Podrobnosti