Projekt PBčko

Projekt Školní participativní rozpočet [z ang. participatory budgeting (PB)] je rozpočet pro základní a střední školy. Město Příbram vyčlenilo do tohoto rozpočtu pro naši školu 20.000 Kč.

Tento projekt zapojí žáky školy do rozhodování o tom, do jakého návrhu se částka zainvestuje. Žáci přicházejí s nápady a navrhují projekty, jak zlepšit prostředí ve škole.

V praxi to vypadá tak, že každý žák navrhne svůj nápad. Vedení školy spolu s dalšími členy týmu vyberou několik návrhů, které žáci musejí zpracovat do podoby projektu i s jeho předběžnou kalkulací, využitelností a technickou náročností na realizaci. V této podobě jsou návrhy odprezentovány celé škole. Po této fázi nastává samotné hlasování, které rozhodne o vítězném projektu, který bude v rámci školy zrealizován.

Vyhraje projekt hodiny do každé třídy, půjčovna pomůcek nebo raději žáci zvolí doplnění knih do školní knihovny, vybavení žákovských kuchyněk či budou relaxovat na nových lavičkách ve školním areálu? To vše je v následujících dnech v jejich rukou a my netrpělivě budeme čekat na výsledky jejich hlasování.

pbcko