Školní

V roce 2015 podala škola zřizovateli opět žádost o dotaci v oblasti výchovy a vzdělávání na projekt „Řemesla žijí“. Žádost byla schválena a na realizaci projektu škola obdržela 46.000,- Kč.

Řemesla žijí

Ve čtvrtek 3. prosince uspořádala naše škola již po čtvrté velmi oblíbenou akci Vánoční tvoření, na které se těší děti i jejich rodiče. Každý rok přicházejí ve stále větším počtu. Připraveno bylo osm dílen, ve kterých vznikaly krásné vánoční dekorace a ozdoby, svícínky a přáníčka, andílci a mikulášské postavičky. Atmosféru dotvářely koledami i jinými vánočními písněmi skupiny dětí různého věku naší školy společně s vyučujícími hudební výchovy a paní vychovatelkou školní družiny. Návštěvníkům bylo rovněž nabízeno drobné občerstvení. Výtěžek z celé akce v rekordní výši 15 300 Kč putoval na konto nadace Kapka naděje. Děkujeme všem.

V kalendářním roce 2014 byly v oblasti výchovy a vzdělávání realizovány ve škole tři projekty financované městem Příbram:
Poznáváme své děti
Vánoční tvoření pro celé rodiny
Jak se dělá betlém II

Poznáváme své děti

Vánoční tvoření pro celé rodiny potřetí
Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se již potřetí uskutečnilo Vánoční tvoření pro celé rodiny. Výtěžek 10.550,- Kč byl zaslán nadačnímu fondu Kapka naděje. Fotogalerie

Jak se dělá betlém II
Jednou z výrazných ozdob našeho vestibulu v období Adventu se vloni poprvé stal keramický betlém. Tento betlém vzniká postupně v rámci projektu Jak se tvoří betlém. K základním figurkám vytvořeným v minulém roce letos přibyly postavičky muzikantů, některých povolání, zvířátek a domečky. Nápadů bylo hodně, ale ne všechny jsme stihli zrealizovat. Těšíme se proto na další roky, kdy budeme moci betlém postupně rozšiřovat.
Za pomoc v našem tvoření děkujeme městu Příbram, které nás podpořilo finančně, a Příbramským betlémářům, kteří nám opětovně umožní představit náš betlém příbramské veřejnosti, tentokrát v době vánočních prázdnin v prostorách Svatohorského poutního muzea. Fotogalerie