Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy www.5zs-pb.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

V souladu s výše uvedeným budeme postupně zveřejňovat a doplňovat seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021 tak, jak budeme přijímat a vyřizovat žádosti zákonných zástupců.

Právnická osoba Základní škola, Příbram VII, 28. října 1, jako příslušný správní orgán zastoupená ředitelkou školy – oprávněná úřední osoba – ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

Pořadové
číslo
Registrační
číslo
uchazeče
Výsledek
zápisu
Datum
vydání
rozhodnutí
1 SEFSX Zapsán do 1. ročníku 1.4.2020
2 DGWM6 Zapsán do 1. ročníku 1.4.2020
3 EA6DA Zapsán do 1. ročníku 6.4.2020
4 7RBGS Zapsán do 1. ročníku 6.4.2020
5 4CZQQ Zapsán do 1. ročníku 6.4.2020
6 C780A Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
7 H4304 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
8 RJIYV Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
9 1JQTF Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
10 BAKIZ Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
11 UQ0O4 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
12 B5ZWR Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
13 ZWY3F Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
14 G96LN Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
15 4GYT1 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
16 PFOME Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
17 7Q0XJ Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
18 QV2LV Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
19 OW3YG Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
20 INVTF Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
21 B85UT Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
22 MLLIH Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
23 DHXSH Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
24 8FKV6 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
25 BC8SR Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
26 U0Y5Z Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
27 TCYYY Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
28 ZZKAF Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
29 TRSAT Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
30 GLLHR Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
31 9CRSE Žádost o odklad 14.4.2020
32 0T5Q1 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
33 O1SJF Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
34 RP10N Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
35 17AL3 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
36 UC13W Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
37 1F0D8 Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 14.4.2020
38 5IXJ4 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
39 WZROZ Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
40 RL752 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
41 AUE3P Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
42 KTLAA Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
43 PBN5N Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
44 B04SJ Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 14.4.2020
45 CF3MN Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
46 YK16D Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
47 M0K6K Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
48 D0EL6 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
49 86ME7 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
50 RB80N Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
51 M9YIT Žádost o odklad 14.4.2020
52 1YUB4 Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 14.4.2020
53 K6NQD Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 14.4.2020
54 58NR9 Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 14.4.2020
55 W7YU8 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
56 24VCN Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
57 DZVZW Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
58 ZC69C Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 14.4.2020
59 BAHQL Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
60 43ZI2 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
61 LOSS4 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
62 UIERC Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
63 694JG Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
64 UB7P5 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
65 04BPN Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
66 DA6Q5 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
67 4TGU2 Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
68 XU2EF Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
69 YYGOH Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
70 EPQC5 Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 14.4.2020
71 AE7HL Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
72 FZA3T Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
73 L61TM Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
74 D7OOK Zapsán do 1. ročníku 14.4.2020
75 CAWYE Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 16.4.2020
76 47G3X Žádost o odklad 16.4.2020
77 7TCKK Zapsán do 1. ročníku 16.4.2020
78 5ROVX Zapsán do 1. ročníku 16.4.2020
79 NDGGA Zapsán do 1. ročníku 16.4.2020
80 8PKNC Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 16.4.2020
81 4JD2X Žádost o odklad 16.4.2020
82 FC5AU Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 16.4.2020
83 32WXU Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 16.4.2020
84 E7EN9 Žádost o odklad 20.4.2020
85 H1KI7 Žádost o odklad 20.4.2020
86 O3GN2 Zapsán do 1. ročníku 20.4.2020
87 8CQK1 Zapsán do 1. ročníku 20.4.2020
88 CXC27 Zapsán do 1. ročníku 20.4.2020
89 TUVCD Žádost o odklad 20.4.2020
90 C1AEU Zapsán do 1. ročníku 20.4.2020
91 PLVDZ Zapsán do 1. ročníku 20.4.2020
92 A90HV Žádost o odklad 21.4.2020
93 VWH1J Žádost o odklad 21.4.2020
94 BQMOA Žádost o odklad 21.4.2020
95 ATQV8 Žádost o odklad 22.4.2020
96 GNO07 Zapsán do 1. ročníku 22.4.2020
97 PO30K Žádost o odklad 22.4.2020
98 B3X2T Zapsán do 1. ročníku 23.4.2020
99 GAI0d Zapsán do 1. ročníku 27.4.2020
100 ZN79U Zapsán do 1. ročníku 27.4.2020
101 I2OAH Zapsán do 1. ročníku 27.4.2020
102 ZO7EE Žádost o odklad 27.4.2020
103 V9YJ1 Zapsán do 1. ročníku 28.4.2020
104 PQCTH Zapsán do 1. ročníku 29.4.2020
105 F472G Zapsán do 1. ročníku 29.4.2020
106 ZXVJN Zapsán do 1. ročníku 30.4.2020
107 MDBO2 Udělen odklad začátku PŠD o 1 rok 30.4.2020
108 AX38L Žádost o odklad 30.4.2020
109 A8MKW Zapsán do 1. ročníku 30.4.2020
110 94RDA Žádost o odklad 30.4.2020

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství a sportu, Zborovská 11, Praha 5, 150 21.

V Příbrami, dne 30. dubna 2020

Mgr. Markéta Špaková
ředitelka školy