Zápisový lístek

ZÁPISOVÝ LÍSTEK obdrželi žáci vycházející v letošním školním roce ze ZŠ a žáci ucházející se o studium na víceletých gymnáziích.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek obdržel žák pouze jeden a každý zápisový lístek je označený unikátní sérií a číslem.

Zápisový lístek pečlivě uschovejte do doby, až ho budete potřebovat. Pokud zápisový lístek ztratíte, oznamte to svojí TU.

Mgr. Renata Nováková, výchovná poradkyně